Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna – 130 zł/50 min

Konsultacja przez telefon – 80 zł/60 min

Psycholog online (SKYPE) – 130 zł/50 min

Trening zastępowania agresji – 160 zł/90 min​​

​​Terapia par – 150 zł/75 min

Terapia rodzin – 150 zł/90 min

Doradztwo zawodowe

Sesja doradcza – 100 zł/50 min

Diagnoza preferencji zawodowych z testami preferencji – od 200 zł/2 sesje

CV i list motywacyjny – konsultacja wraz z dokumentami – 130 zł

Trening autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej – 200 zł/90 min

Doradztwo prawne

Konsultacja (pierwsze spotkanie) – 100 zł

Mailowa/telefoniczna konsultacja prawna – od 30 zł

Przygotowanie pism procesowych – od 50 zł


Doradztwo wychowawczo – rodzinne

Konsultacja indywidualna – 130 zł/50 min

Konsultacja telefoniczna/Skype – 70 zł/60 min

1-dniowa konsultacja mailowa – 60 zł/3-4 maile