Magdalena M. Gajcy

Specjalizacja: 
Terapia młodzieży i dorosłych uzależnienia, nerwice, zaburzenia nastroju, relacje interpersonalne, interwencja kryzysowa, zaburzenia odżywiania, trening złości

​Magdalena M. Gajcy – Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalność: Psychologia Ogólna i Psychodiagnostyka. Uczestniczka czteroletniego kursu kształcącego terapeutów poznawczo-behawioralnych w Szkole Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT – EDU. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.Posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Warsztat pracy z pacjentem dorosłym zbudowała w oparciu o praktykę kliniczną w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej oraz Wojskowym Instytucie Medycznym. Obecnie zajmuje się zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi oraz zaburzeniami nastroju, również depresją poporodową.

​​Pomaga osobom, które doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi bądź przeżywają kryzys życiowy. Przygodę współpracy z młodzieżą zapoczątkowała w Poradni Profilaktyki Środowiskowej „KONTAKT”, gdzie prowadziła terapię indywidualną dzieci o trudnościach szkolnych oraz nie spełniających obowiązku szkolnego, a także ludzi pragnących zerwać z nałogiem używania substancji psychoaktywnych. 

​Doświadczona w pracy behawioralnej z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Na co dzień oprócz pracy terapeutycznej zajmuje się poszukiwaniem motywacji do działania u osób starszych i młodzieży.
W życiu kieruje się mottem „Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie” Heraklit z Efezu
Prywatnie miłośniczka sztuk walki. Jej marzeniem jest wyruszyć w wyprawę motocyklową celem „zdobycia” najdalszych zakątków świata.

Specjalizacja: 
Terapia rodzin, terapia par i dorosłych, zaburzenia lękowe, stres, trauma, zaburzenia odżywiania

Jolanta Gołąb

Psycholog, psychoterapeuta specjalizujący się w terapii par oraz rodzin. W kręgu jego zainteresowań pozostają ponadto zaburzenia lękowe (zaburzenie lękowe uogólnione, fobie), chroniczny stres. Ukończyła Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach. Obecnie w trakcie 4 letniego kursu z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowej terapii rodzin. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywała pracując z rodzinami dysfunkcjonalnymi oraz obciążonymi problemem alkoholowym w Poradni Uzależnień dla dzielnicy Warszawa-Bemowo przy ulicy Czumy w Warszawie. Uczestniczyła w grupach terapeutycznych na różnym poziomie zaawansowania oraz grupach wsparcia dla osób współuzależnionych. W Poradni Zdrowia Psychicznego przy ulicy Wrocławskiej w Warszawie zajmowała się pacjentami cierpiącymi na zaburzenia lękowe (fobie, OCD) oraz doświadczających chronicznego stresu. Pracowała pod opieką superwizora. W oddziale psychiatrycznym szpitala Wolskiego w Warszawie zdobywała doświadczenie w pracy z pacjentami z rozpoznaniem zaburzeń lękowych (zaburzenie lękowe uogólnione, fobie). W szpitalu im. Dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu prowadziła zajęcia psychorysunku i choreoterapii. Uczestniczyła w systemowej terapii rodzin pod opieką doświadczonego superwizora. Obecnie pracuje w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz pracą z rodzinami potrzebującymi wsparcia.
W pracy terapeutycznej kieruje się założeniem, że rozmowa, wysłuchanie siebie nawzajem przełamuje nawet największe bariery.
Uwielbia improwizować na pianinie i taniec towarzyski.

Piotr Gołąb

Specjalizacja: 

Terapia dorosłych, depresja, nerwica, stres, schizofrenia, zaburzenia osobowości, PTSD, uzależnienia


Psycholog, psychoterapeuta z 10 letnim stażem. Pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Zajmuje się zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), zaburzeniami lękowymi (PTSD, fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne) oraz schizofrenią. Ukończył studia wyższe z zakresu psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu certyfikacyjnego w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w akredytowanych szkoleniach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

Doświadczenie kliniczne zdobywał zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych. W oddziałach ogólnopsychiatrycznych szpitala Wolskiego w Warszawie pracował z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia nastroju (depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe). W szpitalu im.
Dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu zdobywał doświadczenie z zakresu psychoterapii pacjentów doświadczających zaburzeń lękowych, stresu traumatycznego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz fobii. Prowadził też zajęcia psychorysunku i choreoterapii. Doświadczenie w pracy ambulatoryjnej zdobywał pracując z pacjentami objętymi opieką przez Poradnię Zdrowia Psychicznego przy ul. Wrocławskiej w Warszawie oraz w Poradni Uzależnień dla dzielnicy Warszawa-Bemowo (SZPZLO Warszawa Bemowo), gdzie pracował pod stałą superwizją, uczestniczył w grupach terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu. Aktualnie współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Nasielsku, w którym prowadzi regularną psychoterapię pacjentów doświadczających szerokiego spektrum problemów (depresja, schizofrenia, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, długotrwały stres).
W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na dobrze ugruntowaną i opartą na współpracy relację terapeutyczną. Korzysta z technik poznawczych oraz behawioralnych, ale nieobce są mu również interwencje skoncentrowane na emocjach.
Prywatnie amator podróży dalekich i bliskich. Odkrywania zapomnianych miejsc. 

Krzysia Krowiranda

Specjalizacja: 
Terapia młodzieży, zaburzenia lękowe, nastroju, uzależnienia, kryzys wieku dojrzewania, relacje interpersonalne, zaburzenia odżywiania, przemoc, interwencja kryzysowa, psychoedukacja

Krzysztofa Krowiranda – dr nauk humanistycznych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), mgr psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; specjalność: psychologia kliniczna). Uczestniczka 4-letniego szkolenia terapeutycznego w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Absolwentka dwuletniego Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz półtorarocznej Szkoły Trenerów (OPTA/OK./OD-DO). 
​Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, pomocy psychologicznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobą doświadczającą przemocy i jej świadkiem, osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych i współuzależnioną, interwencji kryzysowej, a także dramy teatralnej i pracy z ciałem. Odbyła półroczny staż w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, staż w ośrodku leczenia uzależnień w Kazuniu pod Warszawą (Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności) i roczny staż w telefonie zaufania dla ofiar przemocy prowadzonym na zlecenie PARPA (Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia”). 

Doświadczenie w pracy z ludźmi zdobywa od 2007 r. Obecnie pracuje jako psycholog w Gimnazjum i Liceum im. Władysława IV w Warszawie. Swoją pracę poddaje superwizji w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”. 

Bliskie jest jej podejście humanistyczne i egzystencjalne, z elementami gestalt. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi zarówno indywidualnie, jak i w formie warsztatów. 

Lubi powiedzenie Konfucjusza: „Człowiek ma dwa życia, to drugie zaczyna się, gdy uświadomi sobie, że ma jedno”.

Maja Piotrowska

Specjalizacja: 
Terapia dorosłych, terapia par,
​złość, ataki paniki, rozstanie,
​nerwica, fobia społeczna, 
​stres pourazowy (PTSD), chroniczny stres, napięcie

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Uniwersytetu Warszawskiego.  

​Odbyła cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu pracy z pacjentem depresyjnym i lękowym oraz warsztaty dla pracujących z osobami chorującymi psychicznie. Ukończyła również kurs pomocy osobom, które doświadczyły traumy (PTSD). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu negocjacji i mediacji oraz zawodowego kursu hipnozy energetycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji Dobrze, że Jesteś, Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Integracja oraz pracując jako kurator sądowy. Odbyła staże na oddziale psychiatrycznym Szpitala w Hajnówce oraz oddziale psychiatrycznym II Kliniki Psychiatrycznej Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Bliska jest jej również filozofia terapii prowokatywnej, w myśl której, jednym z podstawowych narzędzi terapeuty jest serdeczny humor w rozmaitych postaciach – przerysowania ironii, drwiny i absurdu. Poza konwencjonalnymi technikami poznawczo – behawioralnymi stosuje EMDR, uznaną metodę leczenia traum.

Pracuje głównie z dorosłymi i młodzieżą cierpiącymi na zaburzenia lękowe, PTSD, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia nastroju. Pomaga osobom, które cierpią z powodu chronicznego stresu, napięcia i złości, apatii, wypalenia zawodowego. 

Łukasz Prusaczyk

Specjalizacja: 
Terapia par, terapia młodzieży i dorosłych, emocje, nerwica natręctw, depresja, samoocena, komunikacja, problemy w związku, uzależnienie od multimediów

Psycholog, terapeuta. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując od 2002 roku z fundacją Contusio Celebri, Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Integracja, na oddziale psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego, oddziale psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, oraz jako terapeuta Camp America International Exchange Programme w USA. Pracuje w Psychologicznej Poradni Rodzinnej w Warszawie jako psycholog – terapeuta. Pod stałą superwizją, kontrolą pracy psychoterapeutycznej. 

Pracuje w podejściu integracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem elementów psychologii humanistycznej. Uczestnik czteroletniej Szkoły Psychoterapii i Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończył psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego. 

Ukończył szereg szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i rozwoju osobistego. Uczestnik treningów interpersonalnych i intrapsychicznych organizowanych przez Laboratorium Edukacji i Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Prowadzi szkolenia z zakresu asertywności, treningi antystresowe i rozwoju osobistego.

W swojej pracy stosuje metodę focusingu, który oznacza skupienie na własnym ciele i uświadomienie sobie tego, co czujemy w danej chwili. Jest to narzędzie szanujące autonomię klienta oraz dobrze się sprawdzające z osobami, które są zarówno przytłoczone emocjami i impulsami lub też zablokowane czy odcięte. W walce z depresją wykorzystuje teorię i praktykę uważnej obecności, czyli mindfulness. 

Pomaga parom, młodzieży i osobom dorosłym, którzy cierpią z powodu depresji, nerwicy, niskiego poczucia własnej wartości, przeżywającym kryzys w relacji, w rodzinie, również tym szukającym sensu. Specjalista od komunikacji interpersonalnej i budowania zdrowych relacji w bliskich związkach, rodzinie.

Kieruje się dewizą, że sztuką jest zrozumienie, nie ocenianie.

​Prywatnie fan sportów zimowych, miłośnik szybowców i kina skandynawskiego. 


Magdalena Sawczuk-Gaworska

Specjalizacja: 
porady wychowawcze, porady laktacyjne, baby blues, problemy dziecka ze snem, płacz, złość, porady żywieniowe

Pedagog, andragog, ale przede wszystkim Matka oddana swojej roli bezgraniczne ale ze zdrowym dystansem do zupek, kupek i baby shower-ów. Z wielką chęcią podjęła się stworzenia miejsca, które będzie ostoją dla zatroskanych rodziców z głową pełną pytań i wątpliwości, którzy potrzebują wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem swoich pociech. 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk, staży, a następnie pracy zawodowej w placówkach przedszkolnych i szkolnych. Oprócz praktyki i doświadczenia, wciąż pogłębia swoją wiedzę na licznych kursach i szkoleniach z zakresu rozwój emocjonalnego i społecznego małego dziecka, emocji rodzicielskich, skutecznych metod wychowawczych. 

Jest wielką zwolenniczką i praktykiem Rodzicielstwa Bliskości, którego założenia opierają się na czułym rodzicielstwie i reagowaniem na potrzeby dziecka.

A po godzinach urządza, wiecznie coś przestawia, organizuje, gotuje, smakuje, czym uszczęśliwia swoich bliskich.

Agnieszka Świderska

Specjalizacja: 
prawo pracy, prawo rodzinne i opiekuńcze, mediacje rodzinne, mobbing, prawo spółek, prawo cywilne

Prawnik, ekonomista. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Polskiego Centrum Mediacji I Oddział w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu polskie i europejskie prawo spółek w Szkole Głównej Handlowej. Ponadto brała udział w licznych szkoleniach dot. prawa pracy, prawa handlowego oraz z zakresu mediacji organizowanego przez Polskie Centrum Mediacji.

Służy poradą w zakresie spraw z dziedziny prawa prywatnego: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Ma wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu zawiłych kwestii prawnych oraz poszukiwania właściwych i zgodnych z literą prawa rozwiązań. Ma doświadczenie w zakresie przygotowania pism procesowych i sporządzania umów.

Aktywnie uczestniczyła w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy zwaśnionymi stronami, starając się znaleźć przyczynę sporu, ustalić oczekiwania stron i doprowadzić do tego, by zechciały ze sobą rozmawiać. Podkreśla, jak ważna jest umiejętność obiektywnego spojrzenia z zewnątrz i znalezienia sposobu na wyciszenie emocji i nakłonienie stron do próby znalezienia rozwiązania zanim dojdzie do etapu, w którym dialog już nie jest możliwy. Jest zwolenniczką szukania rozwiązań, polubownych metod rozwiązywania sporów. Z sukcesem prowadziła negocjacje, w celu zawarcia porozumienia akceptowalnego przez strony konfliktu.

Prywatnie pasjonatka książek. Z zainteresowaniem poznaje kulturę, historię i kuchnię innych krajów, podczas podróży próbuje rozeznać się w klimacie danego miejsca, by choć przez chwilę poczuć się jak tubylec. Lubi ludzi i najważniejsza dla niej jest rozmowa, w której każda strona ma dużo przestrzeni na wypowiedź, ale też na wysłuchanie swojego rozmówcy.

Arkadiusz Szymański

Specjalizacja: 
zaburzenia lękowe, adaptacyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju, trening umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem, warsztaty psychoedukacyjne, doradztwo zawodowe

Psycholog z 13-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jest w trakcie certyfikacji jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej należącego do European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Ma również uprawnienia doradcy zawodowego.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym głównie z dorosłymi osobami dotkniętymi depresją, zaburzeniami lękowymi czy przeżywającymi sytuacje stresowe. Pomaga pacjentom mającym trudności spowodowane niskim poczuciem własnej wartości, dotkniętym traumą, napadami lęku panicznego, nerwicami. Prowadzi terapię osób z deficytami w sferze relacji społecznych czy zawodowych. Pomaga również parom przeżywającym kryzys.

Doświadczenie zdobywał współpracując z wieloma Ośrodkami Pomocy Społecznej w całej Polsce, fundacjami m.in. Fundacją Międzynarodowego Centrum Kształcenia i Europeistyki, Caritas, czy placówkami prywatnymi we Wrocławiu, Radomiu, Warszawie, Lublinie i Białymstoku.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania skutkom stresu, motywacyjne a także związane ze sferą komunikacji interpersonalnej.

Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu psychologii czy komunikacji. W jego kręgu zainteresowań w ostatnim czasie znalazła się również psychologia sportu, szczególnie sportu amatorskiego.

Prywatnie miłośnik podróży, filmów science-fiction oraz biegacz-amator z zacięciem długodystansowym. Jak mówi, „bieganie daje mi możliwość przemyślenia wielu spraw oraz czasem zastępuje psychoterapię”.

Pracuje pod ciągłym nadzorem superwizyjnym zarówno indywidualnym, jak i grupowym.