,

Czy psychoterapia jest skuteczna?

 [wdfb_like_button]

We współczesnym świecie na szczęście co raz mniej słyszy się o wstydzie, strachu czy poczuciu bycia gorszym od reszty społeczeństwa przez osoby szukające pomocy w gabinecie psychoterapeuty. Wciąż jednak w obiegu są, często mylne i powielane bez zastanowienia, wyobrażenia i stereotypy dotyczące takiej wizyty, jej przebiegu i oczekiwanych skutków.

Problemy, z którymi pomaga uporać się psychoterapia, mogą jeszcze bardziej blokować i powodować strach przed zgłoszeniem się do specjalisty. Często możemy zadawać sobie pytania: „Czy jestem właściwą osobą?”, „Czy coś dzięki temu zyskam?” „Czy się nie ośmieszę?”, „Czy jest to skuteczna metoda?”. W przełamaniu tych obaw pomocne na pewno są różne kampanie społeczne zwracające uwagę na stygmatyzację czy wykluczenie z kręgów towarzyskich ludzi zmagających się np. z depresją, jak m.in. kampania „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, w której znane osoby dzielą się swoją historią powrotu do normalnego życia – często udanej dzięki psychoterapii.

Pośród wszystkich wątpliwości dotyczących skuteczności terapii, tej formy leczenia, ważne jest odpowiedzieć sobie na pytanie – czy nie warto mimo wszystko spróbować i dać sobie szansę na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, powrót chęci do działania lub próbę pozbycia się demonów utrudniających nam codzienne, normalne życie i relacje
z innymi ludźmi?

Pamiętajmy o tym, że psychoterapia nie jest tworem współczesnych nam czasów, lecz efektem wielu lat pracy i badań rzeszy naukowców m.in. nad zwiększeniem efektywności, skuteczności, udoskonalaniem technik oraz metod pracy psychoterapeuty, dostosowywaniem odpowiednich rodzajów psychoterapii itd. Choć przez te lata zmieniało się w tej dziedzinie bardzo wiele, nadrzędny cel pozostał ten sam – pomoc zgłaszającej się osobie w oparciu o kontakt międzyludzki, rozmowy oraz dogłębne poznanie istoty problemu (często bardzo złożonej i nieuświadomionej), co skutkować ma pozytywnymi zmianami, rozwojem emocjonalnym i nauką radzenia sobie z samym sobą.

Powody zgłaszania się do psychoterapeuty są różne i bardzo indywidualne, więc specjalista wybiera najbardziej właściwą metodę pracy z poszczególnym pacjentem w oparciu o dokonanie diagnozy problemu, dobiera również odpowiednie techniki psychoterapeutyczne oraz przewiduje czas trwania leczenia.

Decyzja o podjęciu psychoterapii powinna być jednak indywidualna, każdy może również sam wybrać odpowiednią dla siebie osobę psychoterapeuty – ostateczna droga wyboru rozwiązania problemów jest więc w Twoich rękach! Ważne jest również zaangażowanie i wspólny wysiłek obu stron psychoterapeuty i klienta w tę drogę powrotu do normalności.

Często trudno zaufać osobie „z zewnątrz”, ale musimy pamiętać, że psychoterapia przynosi skutki, a specjaliści – psychologowie – terapeuci posiadają konieczną wiedzę w tej dziedzinie i wachlarz skutecznych technik do walki z różnej maści problemami, bo cóż jest cenniejsze niż inwestycja w siebie.