Kontrakt Terapeutyczny Przystanek Empatia

 1. Pierwsze 1-3 sesje konsultacyjne to sesje diagnostyczne. W przypadku chęci podjęcia psychoterapii, na ostatniej sesji konsultacyjnej omawiany jest kontrakt terapeutyczny.
 2. Po omówieniu kontraktu umawiamy jest stały termin i godzina spotkań.
 3. Sesja terapeutyczna trwa 50 min.
 4. Punktualnie i regularnie przychodzę na umówione spotkania. Regularna obecność na spotkania jest kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność procesu terapeutycznego.
 5. Spotkanie mogę odwołać bezpłatnie z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku nieodwołania spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem naliczona zostanie opłata w wysokości jak za sesję.
 6. Przerwa urlopowa w terapii uzgadniana jest odpowiednio wcześniej pomiędzy pacjentem a terapeutą.
 7. Otwarcie mówię na sesji o swoich myślach, uczuciach, refleksjach.
 8. Wszelkie informacje uzyskane od pacjenta są chronione tajemnicą zawodową, również informacja o tym, że korzysta z terapii, jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której pacjent stanowi zagrożenie dla życia swojego i innych.
 9. Angażuję się w pracę na sesji.
 10. Angażuję się w pracę własną. Wykonuję wspólnie ustalone zadania domowe.
 11. Rezygnacja z terapii. Jeżeli w trakcie procesu terapeutycznego pojawią się myśli o rezygnacji z terapii, deklaruję, że porozmawiam na ten temat z terapeutą.
Call Now Button