Magdalena Syrówka

Specjalizacja: dzieci, młodzież, dorośli, rodzice
terapia uzależnień, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, konsultacje rodzinne/wychowawcze, grupy wsparcia, seminaria inspirujące

Marcin Król

Specjalizacja: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, rodzice
trening zastępowa agresji, terapia uzależnień, porady wychowawcze, terapia współuzależnionych, terapia dda, ​terapia par i rodzin

Monika Borowa

Specjalizacja: dorośli 
​napięcie, lęk, obniżony nastrój, proces żałoby, kryzys, DDA, DDD, trudności z przebaczeniem sobie i innym, brak poczucia sensu życia, zdarzenia traumatyczne, trudności w relacjach, rozstania, poczucie odrzucenia, brak kontaktu z własną wartością​

Grzegorz Zawiłowski

Specjalizacja: pary, rodziny, dorośli
kryzys w relacji, kryzys w rodzinie, seksuolog, rozstanie, radzenie sobie z emocjami, komunikowanie się, przezwyciężanie nieśmiałości.

Piotr Gołąb

Specjalizacje: młodzież, dorośli
schizofrenia, lęki, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, chroniczny stres, TZA

Łukasz Prusaczyk

Specjalizacja: młodzież, dorośli, pary
terapia skoncentrowana na emocjach, terapia agresji, obniżony nastrój, samoocena, problemy w relacji, zaburzenia psychosomatyczne, terapia egzystencjalna

Anna Szczycinska 

Specjalizacja: dorośli
trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji, trudności emocjonalnych ( lęk, złość, gniew, smutek, brak nadziei), poczucia straty, takiej jak śmierć bliskiej osoby.

Magdalena Gołuchowska 

Specjalizacja: dzieci szkolne, młodzież, rodziny
indywidualna terapia dzieci szkolnych i młodzieży, terapia rodzin, konsultacje wychowawcze

Natalia Kłosiewicz-Wołynczyk 

Specjalizacja: dzieci szkolne, młodzież, rodziny

Agnieszka Świderska

Specjalizacja: pary, rodziny
terapia par, terapia rodzin, para w sytuacji konfliktu, zdrady, mediacje rodzinne, wsparcie okołorozwodowe

Agnieszka Pomianowska

Agnieszka Pomianowska - psycholog, psychoterapeuta, Warszawa Centrum

Specjalizacja: dzieci, młodzież, dorośli
terapia dzieci, młodzieży, dorosłych, therapy in english, konsultacje wychowawcze

Jolanta Gołąb

Specjalizacje: młodzież, dorośli, rodziny
porady psychologiczne, problemy w rodzinie, problemy nastolatków, złość, zaburzenia lękowe, depresja

Maja Piotrowska

Specjalizacja: dorośli
ataki paniki, lęk, nerwica, zaburzenia psychosomatyczne, problemy w relacjach, fobia społeczna, stres pourazowy (PTSD), chroniczny stres, napięcie

Joanna Barbarewicz

Specjalizacja: dorośli (online)
wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, problemy w relacjach z innymi osobami, leczenie depresji oraz zaburzeń lękowych, wsparcie wewnętrznego rozwoju osobistego


Edyta Jaroszkiewicz

Specjalizacja: młodzież, dorośli, rodzice, rodziny
relacje interpersonalne, obniżony nastrój, niska samoocena, interwencja kryzysowa, stres, doświadczanie przemocy, komunikacja międzyludzka, relacje w rodzinie.​

Call Now Button