Anna Szczycińska

Psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych, pedagożka

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego Szkoły Psychoterapii DDA od syndromu do źródła. Ciągle podnoszę swoje kompetencje psychoterapeutyczne poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach specjalistycznych. Ukończyłam m.in.: Trening Zastępowania Agresji (TZA) ART AMITY, Edukator Profilaktyki Uzależnień I Stopnia, Kurs podstawowy RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania), Zaburzenia odżywiania się – współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym, NVC “Język serca w pracy z dziećmi”, Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń, Dialog motywujący – kurs podstawowy, Kurs specjalistyczny: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, Kursz terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych, Kurs wprowadzający do Laban Bartenieff Movement System. ​

Doświadczenie zawodowe zdobywałamm.in. w Warszawskim Ośrodku Wsparcia dla Kobiet i Dzieci w doznających przemocy (interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna indywidualna i grupowa, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne), Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie (konsultacje psychologiczne, konsultacje wychowawcze, krótkoterminowa terapia indywidualna osób dorosłych, współprowadzenie grupy psychoedukacyjno – wsparciowej dla osób będących w konflikcie okołorozwodowym), Fundacji Strefa Pociech w Sokołowie Podlaskim ( warsztaty rozwojowo-psychologiczne, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne), Stowarzyszeniu Niepełnosprawni dla Środowiska EKON ( warsztaty psychologiczne w oparciu o metodę TZA ART i NVC Porozumienie bez Przemocy), Centrum Wspierania Rozwoju w Węgrowie (wparcie psychologiczne zarówno grupowe jak i indywidualne).​

Od kilku lat prowadzę warsztaty i treningi psychologiczne z zakresu redukcji stresu w tym profilaktyka wypalenia zawodowego, świadomej komunikacji zarówno z dzieckiem jak i z partnerem, poczucia własnej wartości, postawy asertywnej, wyrażania emocji. Prowadzę grupy rozwojowo- terapeutyczne dla kobiet o obniżonym poczuciu wartości, warsztaty dla profesjonalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zapraszam osoby, które doświadczają:

  • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji, chcą lepiej poznać i zrozumieć przeżywane uczucia i swoje zachowania.
  • trudności emocjonalnych ( lęk, złość, gniew, smutek, brak nadziei),
  • poczucia straty, takiej jak śmierć bliskiej osoby, utrata zdrowia, pracy, rozwód etc.
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem i napięciem
  • poczucia braku pewności siebie i obniżonego poczuciem własnej wartości,
  • poczucia osamotnienia, izolacji, nieśmiałości

Najistotniejsza w pracy terapeutycznej jest dla mnie relacja oparta na bezpieczeństwie, empatii i zaufaniu, bez oceny, w której można przeżyć uczucia oraz powiedzieć o tym wszystkim co jest doświadczeniem człowieka. W swojej pracy korzystam z różnych podejść psychoterapeutycznych, w zależności od potrzeb oraz problemów z jakimi przychodzi klient. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.​

Interesuje się tańcem i ruchem terapeutycznym, baletem i tańcem współczesnym. Kocham przyrodę szczególnie taką dziką i nie znającą cywilizacji, uwielbiam być z nią sam na sam. Lubię oglądać filmy kina niezależnego i słuchać trębaczy jazzowych.

Call Now Button