Edyta Jaroszkiewicz​

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka psychologii na uniwersytecie SWPS. Absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapii STR – Systemowa Terapia Rodziny. Pracuje w podejściu psychodynamicznym z elementami terapii systemowej. Pracę terapeutyczną poddaje superwizji, kontroli pracy terapeutycznej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała dzięki współpracy m. in. w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Grupa Vertimed, z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, z Poradnią Specjalistyczną Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” jako członek zespołu reflektującego w terapii rodzin, w Ośrodku Dziennego Pobytu, prowadziła grupy wsparcia oraz konsultacje dla rodziców.

Prowadzi terapię osób dorosłych, młodych dorosłych oraz terapię rodzin.
Pomaga osobom, które doświadczają zaburzeń nastroju, lęków, depresji, osobom z problemami w relacjach międzyludzkich, w trudnościach z komunikacją w życiu zawodowym i prywatnym,
z niską samooceną, z męczącym perfekcjonizmem, osobom, które doświadczają przemocy, przeżywają ból, cierpienie, zniecierpliwienie czy miewają ataki złości i agresji, osobom, którym towarzyszy poczucie utraty sensu, pustki i osamotnienie jak również osobom, które doświadczają niepełnosprawności jednego z członków rodziny.

W pracy terapeutycznej kieruje się założeniem, żeby nie tylko wysłuchać, a usłyszeć.
Jej pasją jest Andaluzja z mauretańską architekturą, kultura i język hiszpański oraz ludzie

Specjalizacja: młodzież, dorośli, rodzice, rodziny, niepełnosprawność.
relacje interpersonalne, obniżony nastrój, niska samoocena, interwencja kryzysowa, stres, doświadczanie przemocy, komunikacja międzyludzka, relacje w rodzinie..


Call Now Button