Katarzyna Świerzbińska

psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny dzieci i młodzieży

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) o specjalności Psycholog Kliniczny, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczka 4-letniej Podyplomowej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. 

Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz treningi i warsztaty dla dzieci doskonalące umiejętności komunikowania się, radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów oraz poprawiające koncentrację. ​

Odbyła szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie Integratywnej systemowej psychoterapii krótkoterminowej oraz warsztaty dla pracujących z osobami doświadczających przemocy oraz z osobami po przebytych chorobach psychicznych. Ukończyła również cykl szkoleń dotyczących rozwijania umiejętności społecznych dzieci oraz warsztaty z zakresu stymulacji rozwoju dzieci organizowane przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS (ACPiR). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Komunikacji oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej i przygotowaniem pedagogicznym.​

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w szkole podstawowej oraz prowadząc obserwacje, konsultacje oraz warsztaty rozwijające umiejętności psychospołeczne wśród dzieci. Odbyła praktyki na oddziale psychiatrycznym II Kliniki Psychiatrycznej Szpitala Bródnowskiego w Warszawie oraz w Fundacji Dzieci Niczyje. ​

Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Bliska jest jej również psychologia zorientowana na proces. 
​Poza konwencjonalnymi technikami poznawczo – behawioralnymi stosuje metodę pracy z krytykiem wewnętrznym.​

​​Odnośnie konsultacji wychowawczych – pierwsza konsultacja jest zawsze konsultacją Rodzicielską i odbywa się bez dziecka. Na pierwszą konsultację rodzicielską zapraszam rodzica, rodziców/opiekuna dziecka – bez dziecka. Na drugą konsultację zapraszam dziecko (samo bądź z rodzicem – w zależności od wieku).

Specjalizacja: dzieci, młodzież, rodzice
konsultacje wychowawcze, zaburzenia adaptacyjne, relacje z rówieśnikami, zespół Aspergera, zaburzenia osobowości, agresja, lęk, fobie, obniżony nastrój.

Call Now Button