Katarzyna Świerzbińska

psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny 

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w specjalności Psychologii Klinicznej, Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczka 4-letniej Podyplomowej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT

Prowadzi terapię indywidualną, terapię par, konsultacje oraz treningi i warsztaty z dziećmi doskonalące umiejętności komunikowania się, radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów oraz poprawiające koncentrację.
Odbyła szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie Integratywnej systemowej psychoterapii krótkoterminowej oraz warsztaty dla pracujących z osobami doświadczających przemocy oraz z osobami po przebytych chorobach psychicznych. Ukończyła również szkolenie dotyczące rozwijania umiejętności społecznych wśród dzieci oraz warsztaty z zakresu stymulacji rozwoju dzieci zgodnie ze współczesną wiedzą organizowane przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS (ACPiR). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Komunikacji Medialnej oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej i przygotowaniem pedagogicznym.​

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w międzynarodowej szkole podstawowej oraz prowadząc obserwacje, konsultacje oraz warsztaty rozwijające umiejętności psychospołeczne wśród dzieci i poprawiające koncentrację. Odbyła praktyki na oddziale psychiatrycznym II Kliniki Psychiatrycznej Szpitala Bródnowskiego w Warszawie oraz w Fundacji Dzieci Niczyje. Odbyła również wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota M. St. Warszawy.​

Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Bliska jest jej również psychologia zorientowana na proces, metoda psychoterapeutyczna, która wykorzystuje różne niezamierzone zdarzenia w naszym życiu jako drogę dojścia do informacji na temat kierunku naszego rozwoju. Choroba i inne trudne doświadczenia cielesne, kłopoty w związkach, lęki, dziwne sny, czy zdarzenia wokół nas mogą stać się początkiem życia pełnią siebie. Bardzo często to, co z jednego punktu widzenia wydaje się trudne, przeszkadzające i bolesne, z innego może przynieść zupełnie nowe możliwości i sposoby działania. Dzięki temu zaczynamy żyć świadomie podejmując wybory i kształtując swoje życie. Poza konwencjonalnymi technikami poznawczo – behawioralnymi stosuje metodę pracy z krytykiem wewnętrznym.​

Obszary pracy: terapiakrótkoterminowa dla osób zdrowych psychicznie doświadczających problemów życiowych (związanych np. z bliskimi związkami, stratami, kryzysami zdrowia fizycznego, pracą itp.). Prowadzę konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych ,konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz terapię par.
Terapiakrótko- i długoterminową dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, w tym:
– zaburzenia nastroju,
– zaburzenia lękowe,
– zaburzenia związane ze stresem
– zaburzenia osobowości
Pracuję także z młodzieżą i dziećmi. Diagnozuję problemy, wynikające głównie z zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych, czyli:
– trudności w uczeniu się
– trudności komunikacyjne
– trudności wynikające z niedostosowania społecznego.​

Specjalizacja: dzieci, młodzież, dorośli, rodzice
konsultacje, zaburzenia adaptacyjne, zespół Aspergera, zaburzenia osobowości, przemoc, porady wychowawcze, komunikacja w mediach
Odnośnie konsultacji wychowawczych – pierwsza konsultacja jest zawsze konsultacją Rodzicielską i odbywa się bez dziecka. Na pierwszą konsultację rodzicielską zapraszam rodzica, rodziców/opiekuna dziecka – bez dziecka. Na drugą konsultację zapraszam dziecko (samo bądź z rodzicem – w zależności od wieku). W przypadku terapii małżeńskiej pracuję najpierw jedną sesję z żoną/mężem na dwóch osobnych wizytach z każdym osobno, a następnie pracuję z parą. 

Call Now Button