Marcin Łazarski 

psucholog, psychoterapeuta

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog, ukończył 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym. Posiada doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Doświadczenie zdobywał w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Rozwojowego , Centrum Pomocy Społecznej Sekcja Przeciwdziałania Przemocy, Szpital powiatowy SPZZOZ oddział ZOL, Poradnia Zdrowia Psychicznego Splvitamed, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny.

U dzieci i młodzieży:
Zaburzenia lękowe, zachowania agresywne, zespół Aspergera, bezsenność, trudności w szkole, problemy z koncentracją, zachowania obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania, ADHD, ADD, Zaburzenia opozycyjno-buntownicze, Zaburzenia zachowania, trudności z motywacją, samookaleczanie.

U dorosłych:
Zaburzenia nastroju, zaburzenia dwubiegunowe, zaburzenia lękowe, zespół Aspergera, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia osobowości, DDA, zespol stresu pourazowego (PTSD), schizofrenia, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Call Now Button