Piotr Gołąb​

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Zajmuje się zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), zaburzeniami lękowymi (PTSD, fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne) oraz schizofrenią. Prowadzi Treningi Zastępowania Agresji oraz terapię par. Ukończył studia wyższe z zakresu psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu certyfikacyjnego w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie. Posiada certyfikat „Praktyk Zastępowania Agresji” Instytutu Amity. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w akredytowanych szkoleniach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie kliniczne zdobywał zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych. W oddziałach ogólnopsychiatrycznych szpitala Wolskiego w Warszawie pracował z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia nastroju (depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe). W szpitalu im.
Dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu zdobywał doświadczenie z zakresu psychoterapii pacjentów doświadczających zaburzeń lękowych, stresu traumatycznego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz fobii. Prowadził też zajęcia psychorysunku i choreoterapii. Doświadczenie w pracy ambulatoryjnej zdobywał pracując z pacjentami objętymi opieką przez Poradnię Zdrowia Psychicznego przy ul. Wrocławskiej w Warszawie oraz w Poradni Uzależnień dla dzielnicy Warszawa-Bemowo (SZPZLO Warszawa Bemowo), gdzie pracował pod stałą superwizją, uczestniczył w grupach terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu. Aktualnie współpracuje z Domami Pomocy Społecznej, w których prowadzi regularną psychoterapię pacjentów doświadczających szerokiego spektrum problemów (depresja, schizofrenia, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, długotrwały stres). Jest członkiem składu orzekającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na dobrze ugruntowaną i opartą na współpracy relację terapeutyczną. Korzysta z technik poznawczych oraz behawioralnych, ale nieobce są mu również interwencje skoncentrowane na emocjach.

Prywatnie amator podróży dalekich i bliskich. Odkrywania zapomnianych miejsc.

Specjalizacje: młodzież, dorośli
schizofrenia, lęki, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, chroniczny stres, TZA

Call Now Button