Leczenie PTSD, terapia traum

Większość osób po traumatycznych przeżyciach zamyka się we własnym świecie, mając nadzieję, że czas będzie najlepszym antidotum. Niestety natrętne wspomnienia nie odchodzą, reakcje nie ustępują. Stan izolacji pogłębia się, a obniżony nastrój może prowadzić do depresji. Masz wrażenie, że nie masz szans na powrót do zdrowia, że już nic Ci nie pomoże, nie ma nadziei? Zapraszam Cię do wspólnej, trudnej podróży, która pozwoli Ci na nowo odzyskać siebie i swoje życie.

Wyróżnia się trzy grupy objawów zespołu stresu pourazowego:

  • Ponowne doświadczanie traumatycznego przeżycia poprzez wspomnienia czy powracające koszmary senne.
  • Unikanie miejsc, osób i innych rzeczy przypominających o traumatycznym wydarzeniu.
  • Przewlekłe objawy fizyczne, w tym: nadpobudliwości, problemy ze snem, koncentracją, trudności z zapamiętywaniem, drażliwość, złość, omdlenia, nadmierna czujność.

Psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia traum. Jedną z metod leczenia, stosowaną przez terapeutów, jest ekspozycja wyobrażeniowa, której celem jest redukcja lęku poprzez przywoływanie pod okiem terapeuty, w bezpiecznych warunkach wspomnień o traumie.

Większość osób cierpiących na zespół stresu pourazowego, dzięki odpowiedniej psychoterapii, powraca do normalnego życia.

ARTYKUŁY TEMATYCZNE