Rozwój osobisty

Specjaliści świadczący pomoc w tym zakresie:

Prowadzimy warsztaty ukierunkowane na rozwój określonych umiejętności (komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, relaksacja, asertywność itp).

Prowadzimy również szkolenia psychoedukacyjne dotyczące takich problemów jak substancje psychoaktywne, relacje interpersonalne, agresja, wypalenie zawodowe, mobbing itp.

Call Now Button