Problemy w rodzinie

Terapia rodzin – skuteczna pomoc dla rodziny

Rodzina to system naczyń połączonych, jeśli jeden element choruje – choruje cały system. Właściwie w każdym przypadku problem natury psychicznej człowieka, rzutuje na jego relacje z najbliższymi i dobrostan całej rodziny. Zwykle jednak wystarczy terapia samego chorego, by problem ustąpił. Są jednak takie sytuacje, w których niezbędna jest terapia całej rodziny, by nastąpiła pożądana zmiana. Rozwiązanie takie można zaproponować rodzinom, które nie potrafią się ze sobą komunikować, są w stanie kryzysu, z którym nie potrafią się uporać, rodzinom, które nie są gotowe na zmiany, które niesie życie. ​

Ważna decyzja o podjęciu terapii

Na rodzicach, architektach rodziny spoczywa obowiązek zadbania o dom, rozwiązywania problemów, które pojawiają się w rodzinie, wprowadzania i egzekwowania zasad, uczenia dzieci akceptacji i szacunku, dawania im swoim zachowaniem przykładu. To model oczekiwany, jednak nie zawsze wdrożenie go z powodzeniem jest możliwe. Jeśli dorosły sam boryka się z problemami, z którymi nie jest w stanie sobie poradzić, bo nie został wyposażony przez swoich opiekunów w odpowiednie zasoby, to ciężko mu być autorytetem, drogowskazem, nauczycielem czy kochającym rodzicem.
W takim przypadku bardzo pomocna czy wręcz niezbędna jest pomoc kogoś z zewnątrz – doświadczonego psychoterapeuty, którego rola jest bardzo ważna. Nie polega ona jednak bynajmniej na tym, by znaleźć winnego trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się rodzina, ale na znalezieniu płaszczy porozumienia i wzajemnego zrozumienia. ​

Przebieg i efekty terapii rodzin

Podobnie jak każda inna terapia, również psychoterapia rodziny opiera się przede wszystkim na rozmowie. Jest ona niezwykle ważnym czynnikiem, bowiem większość problemów rodzinnych bierze się właśnie z braku komunikacji – albo niechęci do niej, albo nieumiejętności komunikowania się, a w konsekwencji domyślaniu się i czytaniu w myślach, o co tej drugiej osobie chodziło. Często takie interpretacje nacechowane negatywnymi emocjami prowadzą do konfliktu. Dopiero podczas rozmów inicjowanych i prowadzonych przez terapeutę wychodzą na jaw potrzeby, oczekiwania, niewyrażone emocje a to już jest pierwszy krok to przywrócenia dobrostanu rodziny. Nauka wyrażania swoich uczuć w sposób szanujący uczucia innych, akceptacja bliskich i ich słabości, czy własnych emocji, nauka wzajemnego słuchania, to nie mniej ważne elementy terapii, niż rozwiązanie konkretnego problemu, z powodu którego rodzina zgłosiła się na terapię.

ARTYKUŁY TEMATYCZNE

Dorosłe dzieci alkoholików, czyli o syndromie DDA

Może i Ty jesteś jednym z takich ,,dorosłych dzieci”? Czujesz się zagubiony, niepewny sensu Twojego życia, pogrążony w chaosie i obciążony trudem, który wydaje ci się czymś nie do wytrzymania?