OFERTA

żałoba, lęk przed samotnością, rozstanie, strata, akceptacja starości, śmierci, poszukiwanie sensu i celu.

OBJAWY

smutek, żal, poczucie osamotnienia, izolacja, złość, gniew, strach, apatia, brak nadziei.

ŻAŁOBA, ROZSTANIE

Straciłeś kogoś bliskiego…Nadeszła chwila rozstania… Czujesz się najbardziej nieszczęśliwą i samotną osobą na świecie… Każdy dzień to katorga… Pomimo, że nie masz siły rozpaczać i chciałbyś obudzić się w innym świecie, to czas żałoby jest potrzebny. Najgorsze, co możesz zrobić, to funkcjonować dalej na najwyższych obrotach i udawać, że wszystko jest ok lub zamknąć się w sobie i schować się przed światem.

Z punktu widzenia zdrowia psychicznego żałobę trzeba przeżyć, nawet, jeśli to tak niewyobrażalnie i traumatyczne doświadczenie. Ucieczka od cierpienia spowoduje, że proces żałoby nie zostanie domknięty, a konsekwencje tego będą miały destrukcyjny wpływ na jakość dalszego życia.

5 faz żałoby wg Elisabeth Kübler-Ross

Wg Elisabeth Kübler-Ross na proces straty składa się 5 faz. Poszczególne etapy żałoby mogą, ale nie muszą, występować w niżej wymienionej kolejności:

Żałoba – faza szoku – faza wyparcia, zaprzeczania. Nie wierzymy w stratę, zaprzeczamy jej. Organizm wypiera fakt straty. Część osób może zachowywać się jakby się nic nie stało, bo ciało i psychika broni się przed asymilacją zagrażających treści.

Żałoba – faza złości – W tej fazie dominuje uczucie gniewu, złości. Nie chcemy pogodzić się ze stratą, nie możemy. Jesteśmy rozgoryczeni. Dlaczego to nas spotkało? Życie jest niesprawiedliwe! Niech wszyscy zostawią mnie w spokoju. Nikt mi nie jest w stanie pomóc. Złość, która nam towarzyszy, jest również objawem bezsilności. Należy pamiętać, żeby jej nie tłumić. Dla naszego organizmu najzdrowsze jest wyrażenie jej.

Żałoba – faza targowania się – Negocjowanie z Bogiem, ze światem. Negocjowanie nieodwracalnego. W tej fazie mogą występować wyrzuty sumienia, rozważania. Zastanawiamy się co by było, gdyby…, czy zrobiliśmy wszystko co należy, czy można było uniknąć straty, czy jesteśmy za nią odpowiedzialni, czy mogliśmy postępować inaczej. W przypadku nieuleczalnych chorób i zagrożenia stratą targujemy się ze światem, obiecujemy, że jeżeli zdrowie powróci, to od dziś wszystko się zmieni, że będziemy postępować zgodnie z wszelkimi zasadami.

Żałoba – faza depresji – W tej fazie występuje izolacja od świata, ograniczenie kontaktów towarzyskich, utrata zainteresowań. Towarzyszy nam głównie głębokie poczucie smutku i tęsknoty. Na tym etapie żałoby część osób przejawia zachowania autodestrukcyjne: porzuca pracę, odwraca się od znajomych, rodziny, sięga po alkohol, używki, przygodny sex, wagarowanie. W tej fazie żałoby najskuteczniejsza będzie pomoc specjalisty, który jest przygotowany do pracy z osobą w żałobie i będzie stanowił wymierne wsparcie w pokonywaniu trudności. Psychoterapeuta pomoże nam, zidentyfikować, wyrazić i oswoić towarzyszące nam emocje, a praca nad przekonaniami powoli nam zmienić perspektywę i przejść do etapu akceptacji…

Żałoba – faza akceptacji – Faza godzenia się z zaistniałą sytuacją. W poprzednich fazach żałoby jesteśmy przekonani, ze faza akceptacji nigdy nie nastąpi. W części przypadków jest to prawda, gdyż niewłaściwie przeżyta żałoba może nigdy nie doprowadzić nas do etapu akceptacji i budowania nowych struktur funkcjonowania. W tej fazie emocje, które nam towarzyszyły stają się mniej intensywne, mniej jest również obsesyjnych myśli. Pierwszy raz pojawia się nadzieja, że w nowej rzeczywistości również możemy egzystować. Faza akceptacji nie oznacza, że towarzyszą nam pozytywne emocje. Dominującą emocją w dalszym ciągu pozostaje smutek. Jednak jest on inny od tego występującego w fazie depresji. Ten smutek jest wyrazem godzenia się z sytuacją, wyrazem tęsknoty i żalu za bliską nam osobą.

Wsparcie terapeuty po straci bliskiej osoby

Jeśli doświadczyłeś straty, zapraszamy do naszego gabinetu. ​Empatyczni specjaliści oferują Ci pomoc psychologiczną w żałobie, rozstaniu, chorobie. Choć nikt za Ciebie nie przeżyje straty, to nie musisz przechodzić przez ten proces samotnie. Psychoterapia pozwoli Ci oswoić i wyrazić emocje. Dla części osób łatwiej jest otworzyć się i przejść przez proces żałoby z terapeutą niż z osobami bliskimi, które niejednokrotnie też doświadczają cierpienia i nie są w stanie zaopiekować się nami. Pomoc psychologiczna w żałobie polega na towarzyszeniu Ci w tych trudnych chwilach, przepracowaniu emocji, zmianie perspektywy, pożegnaniu i akceptacji straty. Najważniejsze jest to, żebyś zadbał o siebie w tych ciężkich chwilach, bo potrzebujesz dużo sił, żeby zmierzyć się z tą trudną sytuacją.

Więcej można poczytać na stronie Zwierciadła.

  • Czas: 50 min 

  • Częstotliwość: raz w tygodniu

ARTYKUŁY TEMATYCZNE