OFERTA

mediacje rodzinne, rozwodowe, separacyjne, konflikt okołorozwodowy, psychologiczne wsparcie rozwodowe, plany opieki nad dziećmi, podział obowiązków, uzgodnienie porozumienia, pozasądowe rozwiązanie sporu

MEDIACJE RODZINNE

Z​​apraszamy na spotkanie z naszymi specjalistami, którzy pomogą Wam porozumieć się ​​​w trudnym czasie, wesprzeć w ciężkich chwilach. Rolą mediatora jest pomoc partnerom, którzy są w konflikcie, tak, aby rozwiązać ważne kwestie bez eskalacji konfliktu.  Mediacje mają doprowadzić do rozwiązań, którymi autorami będą obie strony, na zasadzie akceptowalnego kompromisu.

Mediacja nie jest terapią par. W mediacji nie jest celem ratowanie związku. Mediacja jest drogą dochodzenia do konsensusu w konkretnych sprawach dot. np. rozwodu, ustalenia opieki nad dziećmi.

Mediator jest specjalistą ds. komunikacji, czyli jego zadaniem jest doprowadzić do porozumienia w trudnych, zawiłych sprawach, w których partnerzy nie potrafili osiągnąć zadowalającego kompromisu.

Najczęściej ,mediacje obejmują od 2 – 4 spotkań. Liczba spotkań zależy od listy zgłaszanych przez strony problemów. Częstotliwość spotkań ustalana jest  z mediatorem lub psychologiem w zależności od potrzeb i Państwa możliwości.

NASZ ZESPÓŁ – MEDIACJE

OSTATNIO CZYTANE

mediacje rodzinne 2
,

Koronawirus – jak uchronić się przed paniką?

Najczęściej to lęk uruchamia to wszystko w nas, czego nie chcielibyśmy na co dzień zobaczyć. I każdy z nas musi go oswoić na swój sposób, aby godnie przetrwać. Być może obnaży on także tę pozytywną stronę naszej osobowości i będziemy mile zaskoczeni, gdy odkryjemy radość czerpaną z codziennych, zwykłych spraw: wspólnego spaceru, zabawy z dziećmi w chowanego, sprzątania, gotowania, dawno odkładanej rozmowy z mamą przez telefon i kawy, którą ktoś być może poda nam z niespotykaną dotąd czułością.
mediacje rodzinne 3
, ,

Stres – nasz wróg czy przyjaciel?

Stres jest na ogół wyzwaniem, próbą, w obliczu której testowane są nasze zdolności adaptacyjne do Stres jest na ogół wyzwaniem, próbą, w obliczu której testowane są nasze zdolności adaptacyjne do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Każdy człowiek reaguje na to wyzwanie odmiennie: niektórych stres paraliżuje, niektórych mobilizuje do działania czy zwiększenia wysiłków, ale na pewno stres nie jest czymś, co pozostawia naszą psychikę i ciało w stanie obojętnym.
mediacje rodzinne 4
, ,

Oswoić lęk

Gdy dopada nas lęk, może on poważnie zdezorganizować nasze życie, pochłaniać całą naszą uwagę. W naszej codziennej krzątaninie zazwyczaj jednak spychamy go na margines, nie zajmujemy się nim wcale dopóty, dopóki nie opanuje naszych myśli, uczuć, emocji czy wreszcie ciała w bardzo bolesny sposób i to w sytuacji, w której może najmniej się go spodziewaliśmy.