Moje doświadczenie:

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS ze specjalnością: społeczna psychologia kliniczna oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego „INTRA”.

Certyfikowany specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikat PARPA).

Psychoterapeutka posiada również uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć grupowych dla Młodych Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Doświadczenie zawodowe zawdzięcza pracy w takich placówkach jak m.in.:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia; Stowarzyszenie „Niebieska Linia”; Ośrodek Interwencji Kryzysowej; Centrum Praw Kobiet; Centrum Pomocy Rodzinie; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; Ośrodek Wsparcia Więzi Rodzinnych Fundacji „Akcja”; Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy i wiele innych.

Na bieżąco podnosi swoje umiejętności, kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach/warsztatach oraz ogólnopolskich konferencjach.

Psychoterapeutka pracuje z klientami w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR). W pracy terapeutycznej z parami oraz całymi rodzinami, wykorzystuje również elementy systemowe oraz poznawczo-behawioralne.

Poza terapią indywidualną, prowadzi również grupy wsparcia/rozwoju osobistego.

Jest pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.

Obszary pracy: konsultacje psychologiczne, konsultacje wychowawcze, psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych ( komunikacja interpersonalna, asertywność, budowanie poczucia własnej wartości, radzenie sobie z emocjami/stresem, motywacja) oraz warsztaty profilaktyczne (przemoc, uzależnienia).

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Sprawdź dostępne terminy
Gabinet – Al. Solidarności 119/125 lok 43, Warszawa

Paulina Kurzawińska

Agnieszka Włoszycka - psycholog, psychoterapeutka 20

Zakres:

 • Terapia par i rodzin
 • Psychoterapia dorosłych
 • Psychoterapia dzieci/młodzieży

Specjalizacja:

 • problemy w związku
 • przemoc w rodzinie,
 • współuzależnienia,
 • depresja,
 • zaburzenia odżywiania,
 • kryzys suicydalny,
 • mobbing,
 • problemy w relacjach,
 • problemy wychowawcze,
 • rozwój osobisty.

Nasze publikacje:

Chroniczny stres. Jak przetrwać? 15

Chroniczny stres. Jak przetrwać?

Wśród wielu przyczyn chronicznego stresu można wymienić  i te, które znane są powszechnie, jak: ogromne tempo życia, kryzysy ekonomiczne, nadmiernie wyczerpująca praca (lub jej brak), problemy wewnątrzrodzinne, czy wreszcie poważna choroba lub śmierć bliskiej osoby, ale również i te, które są mniej znane i dojrzewają przez lata, odbierając nam stopniowo energię i chęci do życia.