Moje doświadczenie:

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii zorientowanej w nurcie psychodynamicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim, Katedra Psychoterapii. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Studium Terapii Uzależnień zakończone uzyskaniem certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień nr 684 oraz Studium Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Psychoterapeutka posiada długoletnie doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym i ich rodzinom (pracując w Poradniach Terapii Uzależnień i w Szpitalu Tworkowskim) oraz innym, którzy doświadczają cierpienia z wielu  powodów nie związanych z uzależnieniem  (pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Otwocku i gabinetach psychoterapeutycznych).

Metody swojej pracy opiera na nurcie integratywnym, łącząc ze sobą różnych technik z psychoterapii: psychodynamicznej, humanistyczno-egzystencjalnej oraz poznawczo-behawioralnej.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Sprawdź dostępne terminy
Gabinet Al. Solidarności

Alicja Szowa

Alicja Sowa

Zakres:

 • psychoterapeuta dorosłych,
 • psychoterapeuta młodzieży (od 14 lat),
 • psychoterapeuta par i rodzin.

Specjalizacja:

 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia osobowości,
 • trudności w relacjach,
 • terapia uzależnień,
 • syndrom DDA/DDD,
 • kryzysy,
 • zaburzenia psychosomatyczne.