Moje doświadczenie:

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz psychoterapeutą.  Ukończyłam całościowe 4 letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Jestem absolwentką  Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Ukończyłam również szkolenie z zakresu terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi realizowane w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.
W swojej pracy integruję podejścia różnych nurtów: psychodynamicznego, humanistyczno egzystencjalnego oraz poznawczo-behawioralnego. W mojej pracy jest mi również bliskie podejście doświadczeniowe.
Nadal rozwijam swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychologii oraz psychoterapii. Jestem aktywnym członkiem Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam, prowadząc przez wiele lat psychoterapię indywidualną oraz grupową. Pracowałam m.in. w placówkach zdrowia psychicznego, specjalistycznych poradniach oraz ośrodkach leczenia uzależnień.
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodymi dorosłymi doświadczającymi trudności w obszarze zaburzeń adaptacyjnych, lękowych, nastroju oraz osobowości. Prowadzę psychoterapię pacjentów zgłaszających się w kryzysach życiowych, zmagających się ze stresem, trudnościami w relacjach oraz z niskim poczuciem własnej wartości.
Pomagam również osobom z problemem uzależnienia , współużależnienia; z tzw podwójną diagnozą (zaburzenia psychiczne współwystępujące z uzależnieniem) oraz pochodzącym z rodzin z problemem alkoholowym.

W swojej pracy przestrzegam Kodeksu Etycznego zawodu psychoterapeuty.

Joanna Kacprzak

Joanna Kacprzak

Zakres:

 • psychoterapia dorosłych

Specjalizacja:

 • uzależnienia,
 • współuzależnienia,
 • syndrom DDA/DDD,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia osobowości,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • osoby w kryzysie,
 • zaburzenia adaptacyjne,
 • trudności w relacjach,
 • dolegliwości psychosomatyczne.

Sprawdź dostępne terminy! Rezerwuj online.

Nasi specjaliści:

Nasz publikacje:

Zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Problemy z przetwarzaniem słuchowym nie biorą się znikąd. Zarówno hałas, tempo życia, zanieczyszczenia, jak i informacyjne przeciążenie, które na co dzień dotyka nas w postaci bardzo silnych i licznych bodźców, sprawiają, że często nie nadążamy z ich właściwą percepcją i przetwarzaniem.