Moje doświadczenie:

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik podyplomowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

Od kilku lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieżą. Prowadzi terapie indywidualne oraz grupowe zajęcia psychoedukacyjne. Swoją pomocą psychologiczną służy również rodzicom w ramach doradztwa rodzicielskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych oraz sektorze NGO, gdzie wspierała rozwój dzieci i młodzież.

W swojej pracy wykorzystuje narzędzia z różnych szkół terapeutycznych.

Stale podnosi swoje kwalifikacje i poszerza wachlarz narzędzi pracy.

Dodatkowo ukończyła szkolenia m.in. z: wspierania rozwoju inteligencji wielorakich, bajkoterapii, dramy.

Prywatnie uwielbia francuskie komedie i muzykę soul.

Specjalizacja: dzieci od 3 r.ż., młodzież, rodzice

Sprawdź dostępne terminy
Gabinet – Al. Wojska Polskiego 41 lok 10, Warszawa

Paulina Kurzawińska

Zakres:

  • dzieci od 3 r.ż.,
  • młodzież,
  • rodzice.

Specjalizacja:

  • obniżony nastrój, depresja,
  • lęki (m.in. adaptacyjny, separacyjny, uogólniony),
  • niskie poczucie wartości,
  • zaburzenia psychosomatyczne,
  • trudności w budowaniu tożsamości,
  • trudności rodzinne (sytuacje okołorozwodowe, narodziny rodzeństwa, strata bliskiego),
  • lęk społeczny, ocena społeczna

Nasze publikacje: