OFERTA

nerwica, depresja, złość, lęk, agresja, dolegliwości fizyczne natury psychicznej, natręctwa, ataki paniki, problemy w relacjach, rozstanie, traumy, żałoba, zaburzenia odżywiania, fobie, stres, wypalenie zawodowe, bezsenność, uzależnienia

PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH

Na czym polega psychoterapia?

​​Terapia to spotkanie dwóch osób – terapeuty z klientem. W gabinecie możesz dyskretnie, w bezpiecznych warunkach przedstawić swój problem. Zostaniesz wysłuchany, zrozumiany, nikt nie będzie Cię oceniał ani pouczał, nikt nie będzie Ci przerywał. Czas wizyty to Twój czas, to czas dla Ciebie. Ty jesteś najważniejszy. Podczas sesji dowiemy się skąd się bierze problem, dlaczego trwa, jakie schematy Twoich działań podtrzymują go, co zrobić, żeby nastąpiła pożądana zmiana.

Istotą terapii jest poznanie natury problemu  i wyposażenie Cię w narzędzia niezbędne do rozwiązania go. Na sesji nauczysz się nowych wzorców zachowań. Czas sesji, to również czas pracy z emocjami, niejednokrotnie stłumionymi i niewyrażanymi przez długi czas lub wręcz odwrotnie rozchwianymi i wyrażanymi nieadekwatnie. Kolejną wartością sesji jest zmiana Twojej perspektywy, pokazanie innej strony problemu, podważanie niektórych przekonań.

Jak wygląda proces terapeutyczny?

Spotykamy się co tydzień przez godzinę. Ważna jest częstotliwość spotkań, bo żeby proces terapii postępował wizyty powinny być regularne. Czasami też pomiędzy sesjami otrzymasz zadanie do zrobienia w domu, bo systematyczna praca nad problemem jest kluczowa dla uzyskania wymiernych efektów.

Pierwsze spotkanie to omówienie natury problemu, ustalenie wstępnych celów terapii. Kolejne dwa spotkania, to czas dla terapeuty na stworzenie konceptualizacji problemu, co pozwoli odpowiedzieć na pytanie, co powoduje problem, jaka jest jego geneza. Następne sesje, to zastosowanie już konkretnych technik dobranych do rodzaju zgłaszanego problemu. Używamy narzędzi wypracowanych na gruncie uznanych, rekomendowanych szkół psychoterapeutycznych.

Psychoterapia jest dedykowaną metodą leczenia zaburzeń psychicznych takich jak obniżony nastrój, lęk, napięcie, brak umiejętności budowania długotrwałych, satysfakcjonujących relacji, brak dostępu do własnej wartości, uzależnienia.

CZAS TRWANIA TERAPII

Terapia może mieć charakter krótkoterminowy 10-12 spotkań, około 3 mcy, przy problemach takich jak np. fobia prosta lub długoterminowy, gdy mamy do czynienia z zaburzeniami osobowości, długotrwałymi procesami chorobowymi.
Ważnym czynnikiem leczącym jest sama relacja terapeutyczna, która jest istotna w kontekście wprowadzania zmiany i jest kluczowym elementem utrzymywania motywacji pacjenta.

FAQ

Konsultacja to krótkoterminowa współpraca z terapeutą. Od 1 do 3 spotkań. Ma na celu identyfikację problemu, wstępną diagnozę, określenie możliwej formy pomocy psychologicznej oraz wzajemne poznanie terapeuty i pacjenta, co jest istotne w przypadku kontynuacji spotkań w procesie terapii. Umożliwia wstępne rozpoznanie obszarów deficytowych dedykowanych do ewentualnej pracy w ramach psychoterapii. Daje pacjentowi wiedzę na temat problemu i mechanizmów leżących u jego podłoża.
W odróżnieniu od psychoterapii konsultacja nie wiąże się z ingerowaniem i aktualizacją doświadczenia z przeszłości, restrukturyzacją poznawczą czy ustaleniem strategii pracy z problemem. Psychoterapia jest dużo bardziej złożonym procesem od konsultacji psychologicznej. Psychoterapia wymaga dużo wytrwałości i motywacji do pracy nad problemem. Trwa do 3 mcy do nawet kilku lat w przypadku złożonego i wieloobszarowego problemu.

Prowadzimy terapię w nurcie integracyjnym i poznawczo-behawioralnym:

  • Nurt integracyjny powstał na bazie dorobku innych nurtów psychoterapii. Łączy on w sobie wszystkie narzędzia z różnych szkół, by jak najskuteczniej trafiać w sedno problemów. Terapeuta może sobie wybrać narzędzia, które będą najbardziej adekwatne do pracy z danym problemem
  • Nurt poznawczo- behawioralny oparty jest na założeniu, że wszystkiego, także niepożądanych zachowań możemy się nauczyć, ale skoro nauczyć, to i oduczyć. Zgodnie z zasadami tego nurtu dana myśl generuje emocje a te są nośnikiem naszych zachowań. Techniki poznawcze opierają się głównie na restrukturyzacji poznawczej, czyli modyfikacji naszych myśli, zaś techniki behawioralne polegają na wdrażaniu nowych zachowań w miejsce starych nieadaptacyjnych wzorców.
  • psychoterapia indywidualna
  • 140 zł

  • 50 min
  • 8:00-22:00
  • raz w tygodniu

LOKALIZACJA

EMPATIA DOROŚLI

NASZ ZESPÓŁ – PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH

OSTATNIO CZYTANE

,

Koronawirus - jak uchronić się przed paniką?

Najczęściej to lęk uruchamia to wszystko w nas, czego nie chcielibyśmy na co dzień zobaczyć. I każdy z nas musi go oswoić na swój sposób, aby godnie przetrwać. Być może obnaży on także tę pozytywną stronę naszej osobowości i będziemy mile zaskoczeni, gdy odkryjemy radość czerpaną z codziennych, zwykłych spraw: wspólnego spaceru, zabawy z dziećmi w chowanego, sprzątania, gotowania, dawno odkładanej rozmowy z mamą przez telefon i kawy, którą ktoś być może poda nam z niespotykaną dotąd czułością.
, ,

Stres - nasz wróg czy przyjaciel?

Stres jest na ogół wyzwaniem, próbą, w obliczu której testowane są nasze zdolności adaptacyjne do Stres jest na ogół wyzwaniem, próbą, w obliczu której testowane są nasze zdolności adaptacyjne do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Każdy człowiek reaguje na to wyzwanie odmiennie: niektórych stres paraliżuje, niektórych mobilizuje do działania czy zwiększenia wysiłków, ale na pewno stres nie jest czymś, co pozostawia naszą psychikę i ciało w stanie obojętnym.
, ,

Oswoić lęk

Gdy dopada nas lęk, może on poważnie zdezorganizować nasze życie, pochłaniać całą naszą uwagę. W naszej codziennej krzątaninie zazwyczaj jednak spychamy go na margines, nie zajmujemy się nim wcale dopóty, dopóki nie opanuje naszych myśli, uczuć, emocji czy wreszcie ciała w bardzo bolesny sposób i to w sytuacji, w której może najmniej się go spodziewaliśmy.