Prowadzimy terapię w nurtach:

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym jest jedną z metod, którymi  leczy się zaburzenia psychiczne, a także trudności emocjonalne oraz problematyczne zachowania. Zazwyczaj zaleca się ją w przypadku leczenia depresji, ale dobre skutki przynosi także przy zaburzeniach lękowych i zaburzeniach nastroju. W odróżnieniu od innych metod terapii jest ona określana mianem krótkoterminowej. Poprawa samopoczucia klienta następuje zwykle już po kilkunastu spotkaniach. Podstawowe założenie tej terapii opiera się na zmianie błędnego sposobu myślenia, przez co uzyskać można poprawę nastroju. Terapeuta stara się zastąpić błędy w myśleniu swojego klienta bardziej realistycznymi myślami. Odnosi się ona do problemów obecnych „tu i teraz”, nie odwołuje się na przykład do dzieciństwa. Do metod stosowanych w tej terapii zalicza się dialog sokratejski pozwalający danej osobie na samodzielne zidentyfikowanie swoich problemów, zadania domowe i ekspozycję na źródło lęku (na przykład celowe narażenie klienta na kontakt z pająkiem w przypadku arachnofobii).

TERAPIA INTEGRACYJNA (HUMANISTYCZNA)

Proces poznawczy oparty na nurcie integracyjnym pozwala na zidentyfikowanie schematów funkcjonowania, które negatywnie wpływają na zachowanie i odczuwanie emocji. Terapeuta pomaga swojemu klientowi wzmocnić jego własne, pozytywne przekonania na temat siebie. Terapia humanistyczna to umiejętność łączenia różnych szkół psychoterapii. Taka terapia, aby była skuteczna, wymaga nawet roku regularnych spotkań. Przeznaczona jest dla osób z bardzo złożonymi problemami natury psychicznej. Terapeuci pracujący w tym nurcie są najczęściej bardzo elastyczni i otwarci. Dzięki możliwości doboru różnych metod terapii, jej horyzonty znacznie się poszerzają, dlatego sam proces terapii jest bardziej efektywny.

TERAPIA SCHEMATÓW

Terapia schematów to nurt psychoterapeutyczny wywodzący się z terapii poznawczo-behawioralnej. Jest ona szczególnie zalecana w przypadku zaburzeń osobowości, a także nawracającej depresji, zaburzeń odżywiania, niskiej samooceny i problemów z nawiązywaniem relacji. Twórca tej terapii wyróżnił i nazwał 18 schematów. Są one najczęściej kształtowane w dzieciństwie. Każda osoba jakieś posiada, ale problem zaczyna się wtedy, gdy są one wyjątkowe silne i destrukcyjne, wpływają na dorosłe życie. Terapia schematów polega na zmianie ich na bardziej adaptacyjne, a co za tym idzie – na lepszym radzeniu sobie z różnymi sytuacjami. Jest to działanie długoterminowe. Zazwyczaj trwa od roku do nawet dwóch i wymaga regularności spotkań.