• 13May
    Written By LukaszPrusaczyk

    zym jest psychoterapia? Jest w swej istocie – zaplanowanym i powtarzanym w kolejnych sesjach – oddziaływaniem: psychologicznym lub za pomocą środków środowiskowych, mającym na celu poprawę funkcjonowania psychicznego i adaptacji społecznej osoby z określonym zaburzeniem czy problemem.

  • 17Apr
    Written By Maja Piotrowska

    Początkowo terapia poznawczo-behawioralna przeznaczona dla osób ze skłonnoscią do depresji, szybko znalazła zastosowanie także u osób lękowych, z chorobą afektywną dwubiegunową czy zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi

Call Now Button