, ,

Trening zastępowania agresji

Nie radzisz sobie z emocjami? Z pozoru zwykłe problemy wywołują u Ciebie agresję?

Może warto zapoznać się  z założeniami Treningu Zastępowania Agresji, rozwiązaniem mającym na celu pomóc wszystkim borykającymi się z agresją i złością, która sieje spustoszenie i zbiera żniwo.

 

Trening Zastępowania Agresji

Co to jest Trening Zastępowania Agresji (TZA)?

Jest metodą  bezpośrednio przeznaczoną do pracy z każdym, kto ma problemy w opanowaniu złości i agresji. Uczy jak zachowywać się  właściwie w sytuacjach wcześniej wywołujących frustrację i gniew. Skupia się na nabywaniu umiejętności prospołecznych, technik radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także pomaga zwiększyć świadomość tego co się dzieje z nami w chwili rozsadzającego napięcia.

 

Trening Zastępowania Agresji zaliczany jest do grupy metod poznawczo-behawioralnych, polegających na tym, że dokonując poznawczej analizy sytuacji, w której się znajdował lub znajduje uczestnik treningu, oraz wykorzystując umiejętności modelowania i system pozytywnych wzmocnień, dokonuje zmiany  w swoim zachowaniu.

 

Jaki jest cel Treningu Zastępowania Agresji (TZA)?

 • przekazanie wiedzy na temat złości i agresji oraz mechanizmów ich powstawania
 • nauczenie się umiejętności prospołecznych, technik kontrolowania złości i moralnego postępowania według założeń TZA.

Trening Zastępowania Agresji (TZA) odbywa się poprzez:

 • modelowanie – czyli odzwierciedlanie przez trenerów zachowań, które składają się na daną  umiejętność prospołeczną, ponieważ uczestnicy są w niej kiepscy lub w ogóle jej nie posiadają
 • granie ról – polegające na trenowaniu właściwych społecznie zachowań
 • trenowanie przeniesienia (transfer) – tzn. zachęcanie uczestników do wykorzystania trenowanej umiejętności w codziennym życiu
 • udzielanie informacji zwrotnej – czyli porównanie naszych zachowań z tymi przedstawionymi na zajęciach jako modelowe i społecznie właściwe
 • poszerzanie świadomości
 • rozpoznawanie zwiastunów złości

Trening Zastępowania Agresji (TZA) składa się z trzech obszarów, z których każdy jest trenowany raz w tygodniu. Jest to usprawnianie i nabywanie umiejętności prospołecznych, trening złości i trening moralnego rozwoju.

 

Zakładane cele po realizacji programu Treningu Zastępowania Agresji (TZA):

 • zmniejszenie zachowań agresywnych i przemocowych, co pomaga uczestnikom w polepszeniu stosunków z otoczeniem;
 • znaczne polepszenie jakości komunikacji interpersonalnej;
 • naprawa wzajemnych relacji w rodzinach;
 • nabycie skutecznej i właściwej wiedzy na temat skutecznego radzenia sobie ze złością i agresją;
 • przyrost motywacji do zmiany swojego życia na lepsze;
 • wzrost samoświadomości, większa wiara w swoje umiejętności i możliwości.

Jak wygląda trening?

Są to cotygodniowe lub rzadsze spotkania z trenerem. Trening jest rozpisany na 10 sesji. Każda sesja trwa 1,5 h. Koszt jednego spotkania 160 zł. Więcej szczegółów dostępnych pod linkiem.

 

Więcej na temat Treningu Zastępowania Agresji można poczytać tutaj.