Dla kogo?

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięci słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu
i uczenia się drogą słuchową.

Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również:

 • poprawa pewności siebie
 • wzrost samooceny
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych

FAQ

 • Co to jest trening Neuroflow?

Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy, to nowatorska metoda treningowa dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, oparta na ćwiczeniach wyższych funkcji słuchowych. Jest to pierwszy w Polsce interaktywny trening dla dzieci, który można przeprowadzić nie wychodząc z domu. Twórcą treningu jest Dr Andrzej Senderski – naukowiec, lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. Swoją wiedzę i rozwiązania wdrożył do praktyki klinicznej, by pomagać dzieciom rozwijać ich potencjał słuchowy i – co za tym idzie – intelektualny.

 • Jak przebiega trening?

Trening Neuroflow to aktywna forma ćwiczeń, dostosowana do wieku dziecka. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny. Trening prowadzony jest podobnie jak zajęcia na siłowni pod okiem instruktora. Po kolei ćwiczone są poszczególne funkcje słuchowe poprzez systematyczne powtarzanie zadań, wymagających koncentracji uwagi słuchowej, ze stopniowaną trudnością tych zadań. Trening podzielony jest na trzy etapy, trwające ok. 8 tygodni. Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Odbywa się w domu, pod nadzorem jednego z rodziców lub opiekunów. Prowadzona jest online.

 • Jak uzyskać dostęp do treningu?

W pierwszej kolejności przeprowadzamy profesjonalną diagnozę. Po przeprowadzeniu diagnozy konkretny zestaw ćwiczeń będzie indywidualnie dopasowany dla Państwa dziecka na podstawie danych z ankiety i wyników badań słuchu.

 • Jakich efektów się spodziewać?

Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Po zakończeniu ćwiczeń możesz spodziewać się u dziecka: lepszego rozumienia zdań złożonych, dłuższych poleceń, wydłużenia uwagi słuchowej, lepszego rozumienia mowy w hałasie (np. lepsze słyszenie nauczyciela na tle szumu klasy), wydłużenia pamięci słuchowej, poprawienia różnicowania dźwięków mowy. W efekcie trening skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową. Wskazane jest, aby zmierzyć wyższe funkcje słuchowe na kontrolnej diagnozie.

22 213 96 31

Diagnoza APD Neuroflow
 • 500 zł w gabinecie
 • 450 zł zdalnie (wymagane słuchawki nauszne)
Trening Neuroflow w domu
 • I moduł – 470 zł
 • II moduł – 460 zł
 • III i kolejne – 450 zł
  (potrzebny jest komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki nauszne
  i dostęp do internetu)

Łukasz Prusaczyk
Provider Metody Neuroflow

Neuroflow

 • Jak wygląda diagnoza?

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

 1. Szczegółowy wywiad – provider Neuroflow. zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego poprzez, okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.
 2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.
 3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:
  • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
  • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
  • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

 1. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:
  • jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane
  • co badają poszczególne testy
  • jakie wyniki uzyskało dziecko
 • Jak przebiega trening?  

Trening Neuroflow to aktywna forma ćwiczeń, dostosowana do wieku dziecka. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny. Trening prowadzony jest podobnie jak zajęcia na siłowni pod okiem instruktora. Po kolei ćwiczone są poszczególne funkcje słuchowe poprzez systematyczne powtarzanie zadań, wymagających koncentracji uwagi słuchowej, ze stopniowaną trudnością tych zadań. Trening podzielony jest na trzy etapy, trwające ok. 8 tygodni. Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Odbywa się w domu, pod nadzorem jednego z rodziców lub opiekunów. Prowadzona jest online.

Opinie

Witam, u mnie córka , wybrana metoda neuroflow, zaczynaliśmy od stycznia. Poprawiła się koncentracja co potwierdziła Pani w szkole. Jeszcze chwila do rediagnozy.

Mój syn miał 10 lat i miałam zdecydowałam się na neuroflow, bo w miarę szybko trwa terapia  w porównaniu do np. Johansena. Syn gdy zaczynał na 30 słów rozumiał 5. W początkowych testach diagnostycznych na 9 tylko 2 miał w normie.
W niemal rok syn „odzyskał” słuch. Także nam pomogło neuroflow. Nam 3 poziomy (po 8 tygodni każdy- jeśli dobrze pamiętam) pomogło.

W pierwszej klasie syn miał Neuroflow. Dwa etapy i tu była duża poprawa w słyszeniu rymów i pamięci słuchowej. Dziękuję.

To jest trening, który ma za zadanie aktywizować nowe ścieżki neuronowe, a więc trzeba czasu na utrwalenie tego. My zaczęłyśmy w kwietniu i teraz dopiero przy trzecim etapie widać wymierne efekty. Treningi robiłyśmy bardzo systematycznie tak jak nam zalecono. Polecam Neuroflow. Jestem bardzo zadowolona, że się na to zdecydowaliśmy.

Zapoznaj się również z Treningiem Słuchowym Tomatis

We are great smart fast