Dzień Dziecka

W dniach 29.05-07.06 skorzystaj z 15% rabatu na trening Tomatis.

Metoda terapii Tomatis

Jesteśmy certyfikowaną placówką Tomatis®.
Trening słuchowy w domu lub
w gabinecie.
Tylko oryginalny licencjonowany sprzęt.
Certyfikowani Specjaliści.
metoda tomatis

 • Zapisy

  • zadzwoń na numer 22 213 96 31
  • umów termin konsultacji wstępnej
  • rozpocznij swój pierwszy spersonalizowany trening słuchowy
 • Cennik

  • konsultacja Tomatis  – 250 zł  (w domu lub gabinecie)
  • I program- 2 000 zł (14 dni)
  • II program – 2 000 zł (14 dni)
  • III program- 2 000 zł (14 dni)

  Cały Trening (I – III program) 6 000 zł*

  *Przy realizacji całego treningu  konsultacja – gratis (odliczane od ceny ostatecznej).
 • Lokalizacja

  • trening słuchowy Tomatis możesz prowadzić wygodnie w swoim domu
  • oraz w Gabinetach na Woli.

Metoda Tomatisa

 • Udowodniona licznymi badaniami metoda została opracowana przez doktora Alfreda A. Tomatisa francuskiego laryngologa, który ustalił, że istnieje związek między zdolnością do słuchania a zdolnością do porozumiewania się.
 • Metoda Tomatisa® polega na słuchowej stymulacji neurosensorycznej (słuchanie nagrań). Jej celem jest lepsza percepcja i analiza komunikatu dźwiękowego, a tym samym skuteczniejsze działanie mózgu.
 • Metoda Tomatisa® to technika modyfikująca muzykę i głos w celu pobudzenia korowego, w wyniku czego następuje poprawa zdolności motorycznych, poznawczych i emocjonalnych.

Obszary zastosowania

Trudności w uczeniu się i zaburzenia mowy

Wpływając na plastyczność obwodów nerwowych zaangażowanych w odkodowanie i analizę dźwięków, jak również tych, które odpowiadają za motorykę, równowagę i koordynację, Metoda Tomatisa® może pomóc dzieciom i dorosłym w rozwijaniu strategii kompensacyjnych w przypadku zaburzeń uczenia się i zaburzeń mowy.

Zaburzenia rozwoju (Autyzm, choroby genetyczne, porażenie mózgowe)

Obwody nerwowe łączące ucho z mózgiem zawierają szczególny rodzaj neuronów, tzw. „neurony lustrzane”, które pełnią ważną rolę w budowaniu poznania społecznego, czyli wszystkich procesów umożliwiających przypisanie danej osobie pewnych zamiarów, poglądów, a nawet zrozumienie jej stanu emocjonalnego. Oddziałując na obwody nerwowe, Metoda Tomatisa® zmierza do zwiększenia naszej zdolności do nawiązywania relacji z innymi ludźmi.

Zaburzenia uwagi

Metoda Tomatisa® polega na emisji kontrastów dźwiękowych, których celem jest stałe zaskakiwanie mózgu, umożliwiające utrzymanie go w stanie pobudzenia. Ma to na celu wspieranie rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, czego wynikiem będzie wzrost poziomu uwagi.

Zaburzenia psychomotoryczne

Działając bezpośrednio na przedsionek, Metoda Tomatisa® reguluje napięcie mięśniowe, a zatem pionową postawę ciała, ale ma również pozytywne działanie w przypadku zaburzeń lateralizacji. Ponadto, w powiązaniu z kilkoma innymi obszarami mózgu, układ przedsionkowy
odgrywa ważną rolę w mechanizmach koordynacji i rytmu. W związku z tym Metoda Tomatisa® może skutecznie oddziaływać na zaburzenia rytmu i koordynacji

Zaburzenia afektywne i emocjonalne. Stres.

Mózg ma naturalną tendencję do obrony w przypadku agresji z zewnątrz lub w wyniku wstrząsu emocjonalnego. Ta ochrona działa jak filtr, zakłócający przekazywanie i analizę komunikatu dźwiękowego. Dzięki pośredniemu działaniu na układ limbiczny i korę przedczołową Metoda Tomatisa® uczestniczy w regulacji zaburzeń emocjonalnych związanych z depresją i stanami lękowymi, chronicznym stresem.

Przyswajanie języków obcych

Celem Metody Tomatisa® jest dać każdej osobie, która pragnie nauczyć się języka obcego, możliwość rzeczywistego przyswojenia sobie jego rytmów i dźwięków. Umożliwienie uchu skutecznej adaptacji do nowych rytmów i dźwięków pozwala je poprawnie analizować i odtwarzać. Praca nad tym polega również na uwolnieniu się od nawyków rytmicznych i dźwiękowych własnego języka, gdyż często wpływają one negatywnie na zdolność do nauczenia się języka obcego.

 • Zadzwoń, aby zapisać się na Trening Tomatis 

FAQ

Specjaliści Metody Tomatisa® są odpowiednio przeszkoleni, żeby móc stwierdzić, czy Metoda Tomatisa® jest wskazana dla danej osoby. Ponieważ jest to metoda naturalna i nieinwazyjna, nie ma specyficznych przeciwwskazań do jej stosowania. Oczywiście nawet jako metoda zupełnie bezpieczna, może okazać się nieodpowiednia w specyficznych przypadkach.

Tak, Metoda Tomatisa® ma charakter uzupełniający – pomaga mózgowi lepiej przyswoić efekty tradycyjnych terapii. Ponieważ pomaga ona mózgowi skuteczniej przetwarzać informacje sensoryczne (zmysłowe), można ją stosować jako uzupełnienie wsparcia psychologicznego lub pedagogicznego.

Nagrania muzyczne z CD czy odtwarzaczy takich jak iPod® czy MP3 nie dają możliwości przetwarzania dźwięku w celu wywołania efektu Tomatisa®. Efekt Tomatisa® wymaga sprzętu ze specyficznymi parametrami przetwarzania muzyki i głosu, takimi jak funkcja bramkowania„Gating®”czy precesja, a to właśnie umożliwia urządzenie TalksUp®.

Metoda Tomatisa® to program stymulacji neurosensorycznej, który pozwala mózgowi lepiej przetwarzać dźwiękowe informacje sensoryczne. Ponieważ jest to metoda o charakterze pedagogicznym, powinna być stosowana w sposób powtarzalny, co umożliwia prawidłowe przyswojenie przez mózg. Ponieważ rytm seansów jest intensywny, należy koniecznie przestrzegać okresów przerwy, co pozwoli uniknąć przesadnej, przeciwskutecznej stymulacji.

Ważne jest, by stosowaniu Metody towarzyszyło odprężenie, a nie stres. Nie jest wymagane wykonywanie żadnych konkretnych czynności. Można rysować, chodzić, bawić się, gotować itp.

Natomiast należy unikać wszelkich czynności, które wydają się stresujące lub wymagają zbytniego skupienia uwagi. Należy również unikać jedzenia, żucia gumy i korzystania z urządzeń elektronicznych (telewizja, komputer, telefon czy tablet).

Niektóre osoby zauważają efekty bardzo szybko, bo już po paru tygodniach, a nawet po paru dniach od rozpoczęcia programu słuchowego. Jednak Metoda Tomatisa® to intensywny cykl programów, który należy zrealizować w całości, aby uzyskać stabilne i długoterminowe wyniki.

Nie starczyłoby miejsca, żeby wymienić wszystkie metody wywodzące się z Metody Tomatisa®. W większości przypadków każda z tych metod stosuje tylko niektóre, wybrane parametry Metody Tomatisa®, jak muzyka Mozarta albo przewodnictwo kostne, lub wysokie częstotliwości filtrowania. W przeciwieństwie do nich Metoda Tomatisa® jest programem kompleksowym i całościowym, niedającym się zredukować tylko do niektórych z jej parametrów.

Stosowanie Metody Tomatisa® wymaga specjalistycznego sprzętu i odpowiedniego szkolenia.

Terapia metodą Tomatisa jest intensywna, zaś Johansena dłuższa, ale łagodniejsza w swojej formie. Bardziej intensywna stymulacja odbywa się w metodzie Tomatisa. Warto pamiętać o tym, że decydując się na stymulację metodą Tomatisa na czas trenigu warto ograniczyć inne terapie, w szczególności trening integracji sensorycznej.

Zaproszenie do obejrzenia krótkiego filmu.

Nasz publikacje:

Zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Problemy z przetwarzaniem słuchowym nie biorą się znikąd. Zarówno hałas, tempo życia, zanieczyszczenia, jak i informacyjne przeciążenie, które na co dzień dotyka nas w postaci bardzo silnych i licznych bodźców, sprawiają, że często nie nadążamy z ich właściwą percepcją i przetwarzaniem.

Nasi Specjaliści

Trenerki na warsztatach dla rodziców nastolatków

Łukasz Prusaczyk – Certyfikowany Praktyk Tomatisa

Trenerki na warsztatach dla rodziców nastolatków

Maja Prusaczyk – Certyfikowany Praktyk Tomatisa

Metoda pracy

Terapia Metodą Tomatisa polega na intensywnej stymulacji neurosensorycznej za pomocą odpowiedniego sprzętu i przy wykorzystaniu indywidualnie opracowanej procedury terapeutycznej. Działa ona w tym samym momencie na trzy podstawowe funkcje ucha, czyli słuchanie, równowagę i dynamizowanie.

Program słuchowy Metody Tomatisa® trwa średnio 14 dni. Seanse trwają zwykle 80 minut dziennie. Między każdym z programów należy zrobić przerwę 4-8 tygodni, zwaną również „fazą przyswajania”.

Na początku programu seanse słuchowe są na ogół pasywne (słuchanie muzyki), a następnie stopniowo przechodzi się do fazy aktywnej (ćwiczenia polegające na czytaniu lub powtarzaniu).

Cały trening składa się z trzech etapów, które można powtarzać po upływie określonego przez Specjalistę interwału czasowego. Dedykowane nagrania można odsłuchiwać w domu lub w gabinecie terapeutycznym.

Można dobrze słyszeć, ale źle słuchać A. Tomatis

Korzyści z zastosowania Treningu Tomatis

 • polepszenie koordynacji ruchowej, motoryki,
 • lepsze radzenie sobie z emocjami,
 • redukcja stresu,
 • zwiększenie koncentracji, uwagi
 • większa efektywność zapamiętywania,
 • redukcja błedów ortograficznych
 • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, mowy

Zdecydowaliśmy się na terapię Tomatisa z uwagi na problemy z zachowaniem w szkole syna, związane z niestosowaniem się do poleceń Pani, przeszkadzaniem grupie, krótkiej koncentracji na zadaniu, wybuchach agresji. Po terapii psychologicznej szukaliśmy alternatywnych metod leczenia. Pomimo sceptycznego nastawienia syn chętnie słuchał nagrań. Po pierwszym programie u syna można było odnotować zmniejszenie długości trwania wybuchów, były mniej intensywne. Na koniec treningów zmianę zauważyła również nauczycielka, która pytała nas co się stało, że syn się zmienił. Uważam, że połączenie terapii i Tomatisa dało nam wymierne efekty. Jeszcze duzo pracy przed nami, ale dzięki treningowi widzę  światło w  tunelu. Dziękuję.

Syn ma problemy z niewyraźną mową wynikającą z niedosłuchu. Robiony w Kajetanach Tomatis bardzo nam pomógł jednak czas oczekiwania na kolejny to około 3 lata! Postanowiliśmy więc znaleźć placówkę na mieście. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Bardzo dobry kontakt. Sprzęt zabieramy do domu, żeby synowi było wygodnie. Polecam.

Dzień dobry, nasza córka urodziła się z podejrzeniem wady genetycznej i ze stwierdzoną padaczką i niedosłuchem. O Metodzie Tomatis usłyszeliśmy pierwszy raz w CZD. Zdecydowaliśmy na trening po rekomendacji naszej Pani logopedki. U nas córka musiała przyzwyczaić się do słuchawek co było wyzwaniem. Po pierwszej części zauważyliśmy delikatną zmianę w spojrzeniu. Dla nas już to było sukcesem, bo córka ma zachowania autystyczne i trudno napotkać jej wzrok. Po kolejnych cyklach zwrócił naszą uwagę fakt, iż córka chce stawać na nóżkach i przebiera nimi, co wcześniej było nie do pomyślenia – nogi parzyły ją. Aktualnie jesteśmy w trakcie przerwy między turnusami i już nie możemy doczekać się kolejnych sesji i kolejnych efektów.

Marylka po treningu Tomatis zamiast ruszyć z mową ruszyła z chodzeniem. W ogóle się tego nie spodziewaliśmy. Korzystamy w  dalszym ciągu ze słuchawek licząc na rozwój mowy, ale i tak jesteśmy zadowoleni z efektu jakim jest pionizacja i rozwój równowagi u córki. Wszystko zależy od danego dziecka, ale polecam.