ODWOŁYWANIE WIZYT

Jeśli chcesz odwołać wizytę zadzwoń lub wyślij sms na 12h przed planowanym terminem spotkania. Jeżeli nie odwołasz wizyty lub odwołasz później niż 12h przed planowanym terminem wizity, wówczas naliczona zostanie opłata w wysokości kosztu sesji za dyżur terapeuty.