,

Nerwica natręctw

Nerwica natręctw nazywana inaczej zaburzeniem obsesyjno – kompulsyjnym, zaliczana jest do zaburzeń lękowych, a jej głównymi objawami są stale pojawiające się natrętne i uciążliwe myśli oraz czynności, którym towarzyszy nieustające poczucie lęku i napięcia. Związany z tym niepokój może pojawić się w każdym, nawet najmniej pożądanym momencie i zmienić życie człowieka w prawdziwy koszmar.

Obsesjami nazywa się myśli, a kompulsjami zachowania, które są ich konsekwencją np. myśli o niedokładnym sprawdzeniu zamknięcia zamka w domu wiążą się z ciągłym powrotem do drzwi, a nie wykonanie czynności znacznie nasila lęk i niepokój. Nawracające obsesje postrzegane są często jako pozbawione logiki i sensu, jednak nie potrafimy się im samodzielnie przeciwstawić. Co więcej, budzą one wewnętrzne poczucie winy i wstydu, a nawet pogardy do samego siebie.

Czynności, które wykonuje człowiek przepełniony powracającymi, natarczywymi myślami mają charakter pewnego rodzaju rytuałów, których wykonanie powoduje poczucie chwilowej ulgi. Są one utrwalone w pamięci, porze dnia i powtarzane w odpowiednim czasie oraz kolejności. Wykonujący owe „rytuały” ma często świadomość, że swoją postawą może zapobiec jakiejś katastrofie, niebezpiecznemu wydarzeniu, które mogłyby mieć miejsce, gdyby czynność nie została odpowiednio wykonana itd. Niezrealizowanie czynności wzbudza poczucie winy i myśli o nie zapobiegnięciu sytuacji zagrożenia życia – swojego i innych osób. Wykonanie zadania, daje złudne poczucie wpływu na siebie i otoczenie, poczucie kontroli oraz zachowania stałego, niezmiennego porządku. Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne są często sposobem na radzenie sobie z lękiem i napięciem, a wywołuje je niemożność zachowania kontroli nad swoim życiem, wewnętrzne konflikty, stłumione emocje i bolesne doświadczenia.

Każdy z nas na pewno doświadczył sytuacji, kiedy po opuszczeniu mieszkania koniecznie musiał się wrócić, aby sprawdzić czy np. żelazko na pewno zostało włączone. Takie zdarzenia dotyczą większości społeczeństwa i nie powinny budzić naszego zaniepokojenia. Problem pojawia się wtedy, gdy podobne myśli nie ustępują, stale powracają i się nasilają, zakłócają rytm życia, przejmują całkowitą kontrolę, a przede wszystkim utrudniają lub całkowicie zaburzają codzienne funkcjonowanie oraz nie dają o sobie zapomnieć, a próba walki z nimi i powrotu do normalnego toku myślenia napawa jeszcze większym niepokojem i wewnętrznym rozdarciem.

Zaburzenia dotykają bardzo wiele osób w różnym wieku i nie ma właściwej recepty na zapobieganie tej chorobie. Również jej przyczyny są różnorakie i bardzo złożone, a wśród nich wymienia się m.in. doświadczenia życiowe, obciążenie genetyczne, przeżycia osobiste, długotrwały stres czy choroby neurologiczne.

Jedną z metod leczenia nerwicy natręctw jest psychoterapia – skuteczna i dobrze dobrana może w znacznym stopniu pomóc choremu wrócić do normalnego stanu i nie pozwolić zaburzeniom na przejęcie całkowitej kontroli. Ważne jest również, aby trafić do specjalisty w odpowiednim momencie i nie dopuścić do stanu znacznego rozwoju zaburzeń, które mogą powodować kolejne problemy psychiczne np. stany depresyjne. Istotnym krokiem w momencie dostrzeżenia u siebie niesłabnących objawów nerwicy natręctw jest więc zgłoszenie się do lekarza, aby ten wyznaczył właściwą diagnozę oraz rozpoczął odpowiednio dobrane leczenie.

Psychoterapia wykazuje dużą skuteczność w walce z zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi, warto udać się po pomoc, nawet jeśli wiąże się to często ze wstydem czy strachem, dotyczącym podzielenia się z inną osobą historią swoich nielogicznych myśli i wstydliwych zachowań, które są głównym powodem występującej choroby. Lekarz wybiera najbardziej właściwą metodę pracy z każdym pacjentem po dokonaniu dogłębnej diagnozy, dobiera również odpowiednie techniki psychoterapeutyczne.

Nerwica natręctw i związane z nią przykre objawy znacznie utrudniają normalne życie, często dając człowiekowi poczucie całkowitego wyobcowania, derealizacji czy ubezwłasnowolnienia. Sięgnięcie po pomoc specjalistyczną w odpowiednim momencie jest więc najlepszym krokiem do przełamania tego schematu i wyjściu naprzeciw swoim lękom przy pomocy psychoterapeuty i odpowiedniej ścieżki jaką dla nas wybierze. Zaburzenia nie muszą całkowicie eliminować dalszego normalnego funkcjonowania. Często chory w obecności innych osób wykonuje czynności związane z natrętnymi obsesjami, przez co może być obiektem kpin, drwin, niezrozumienia, a to w konsekwencji prowadzi do kolejnych problemów i utrudnianych kontaktów międzyludzkich.