Moje doświadczenie:

Jestem psychologiem oraz terapeutą psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT-EDU.

Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jestem również uczestnikiem 4 letniego całościowego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Swoje doświadczenie zdobywałam w terapeutycznych placówkach, poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni zdrowia psychicznego, a także na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Józefowie.

Odbyłam szkolenia w zakresie diagnozy i terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także z muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych oraz pracy terapeutycznej  w nurcie poznawczym. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną młodzieży od 11 r.ż i osób dorosłych. Przyjmuję pacjentów na konsultacje psychologiczne.

Na psychoterapię indywidualną zapraszam osoby z problemami w relacjach, trudnościami z samoakceptacją, niskim poczuciem własnej wartości, obniżonym nastrojem, osoby w kryzysie, a także osoby przeżywające długotrwały stres. Przyjmuje pacjentów z zaburzeniami lękowymi,
zaburzeniami nastroju, zaburzeniami adaptacyjnymi, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i ADHD.

W pracy z pacjentem najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście i wielowymiarowe spojrzenie na pojawiające się trudności. W swojej pracy dążę do stworzenia pacjentowi bezpiecznej przestrzeni, pełnej zrozumienia, zaufania i tolerancji. Kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno –  Zawodowego Psychologa, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Sprawdź dostępne terminy
Gabinet Al. Solidarności

Oksana Czeberkus

Oksana Czeberkus

Zakres:

 • psychoterapia dzieci od 11 roku życia,
 • psychoterapia dorosłych

Specjalizacja:

 • trudności w relacjach,
 • trudnościami z samoakceptacją,
 • niskie poczuciem własnej wartości,
 • obniżony nastrój,
 • osoby w kryzysie,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia adaptacyjne,
 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • ADHD.