Moje doświadczenie:

Jestem psychologiem oraz terapeutą w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT-EDU.

Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne z przygotowania pedagogicznego na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Swoje doświadczenie zdobywałam w terapeutycznych placówkach przedszkolnych, poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni zdrowia psychicznego, a także na stażu klinicznym na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Odbyłam szkolenia w zakresie diagnozy i terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowym, a także z muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych oraz pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną młodzieży od 11 r.ż i osób dorosłych. Przyjmuję pacjentów na konsultacje psychologiczne. Prowadzę również Treningi Umiejętności Społecznych dla młodzieży. Na psychoterapię indywidualną zapraszam osoby z problemami w relacjach, trudnościami z samoakceptacją, niskim poczuciem własnej wartości, obniżonym nastrojem, osoby w kryzysie, a także osoby przeżywające długotrwały stres. Przyjmuje pacjentów z zaburzeniami lękowymi,
zaburzeniami nastroju, zaburzeniami adaptacyjnymi, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i ADHD.

W pracy z pacjentem najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście i wielowymiarowe spojrzenie na pojawiające się trudności. W swojej pracy dążę do stworzenia pacjentowi bezpiecznej przestrzeni, pełnej zrozumienia, zaufania i tolerancji. Kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno –  Zawodowego Psychologa, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Sprawdź dostępne terminy
Gabinet Al. Solidarności

Oksana Czeberkus

Oksana Czeberkus

Zakres:

 • psychoterapia dzieci od 11 roku życia,
 • psychoterapia młodzieży,
 • psychoterapia dorosłych

Specjalizacja:

 • trudności w relacjach,
 • trudnościami z samoakceptacją,
 • niskie poczuciem własnej wartości,
 • obniżony nastrój,
 • osoby w kryzysie,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia adaptacyjne,
 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • ADHD.

Nasi specjaliści:

Nasz publikacje:

Który trening słuchowy – Tomatis, Johansen czy Neuroflow?

Terapię Tomatisa, Johansena czy Neuroflow, bo właśnie o nich będzie tu mowa, łączy jeszcze jedno –  a mianowicie podobny skutek, jakim jest zawsze, choćby nawet nieznaczna, poprawa reakcji społecznej u wszystkich pacjentów. Poza tym elementem wspólnym jest sam sposób diagnozowania pacjentów, który odbywa się zawsze przy pomocy audiometru. W terapii metodą Neuroflow  diagnozą jest poprzedzony każdy etap treningu słuchowego i na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń.