Moje doświadczenie:

Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Zajmuje się zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), zaburzeniami lękowymi (PTSD, fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne) oraz schizofrenią. Prowadzi Treningi Zastępowania Agresji oraz terapię par. Ukończył studia wyższe z zakresu psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu certyfikacyjnego w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie. Posiada certyfikat „Praktyk Zastępowania Agresji” Instytutu Amity. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w akredytowanych szkoleniach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie kliniczne zdobywał zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych. W oddziałach ogólnopsychiatrycznych szpitala Wolskiego w Warszawie pracował z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia nastroju (depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe). W szpitalu im. Dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu zdobywał doświadczenie z zakresu psychoterapii pacjentów doświadczających zaburzeń lękowych, stresu traumatycznego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz fobii. Prowadził też zajęcia psychorysunku i choreoterapii. Doświadczenie w pracy ambulatoryjnej zdobywał pracując z pacjentami objętymi opieką przez Poradnię Zdrowia Psychicznego przy ul. Wrocławskiej w Warszawie oraz w Poradni Uzależnień dla dzielnicy Warszawa-Bemowo (SZPZLO Warszawa Bemowo), gdzie pracował pod stałą superwizją, uczestniczył w grupach terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu. Aktualnie współpracuje z Domami Pomocy Społecznej, w których prowadzi regularną psychoterapię pacjentów doświadczających szerokiego spektrum problemów (depresja, schizofrenia, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, długotrwały stres). Jest członkiem składu orzekającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na dobrze ugruntowaną i opartą na współpracy relację terapeutyczną. Korzysta z technik poznawczych oraz behawioralnych, ale nieobce są mu również interwencje skoncentrowane na emocjach.

Prywatnie amator podróży dalekich i bliskich. Odkrywania zapomnianych miejsc.

Piotr Gołąb

Piotr Gołąb - psycholog, psychoterapeuta 16

Zakres:

  • psychoterapia dorosłych,
  • trening zastępowania agresji.

Specjalizacja:

  • schizofrenia,
  • lęki,
  • zaburzenia osobowości,
  • zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia lękowe,
  • chroniczny stres.

Sprawdź dostępne terminy [Gabinet – Al. Solidarności 119/125 lok 43, Warszawa]

Nasi specjaliści:

Moje publikacje:

Zrozumieć SCHIZOFRENIKA 15

Zrozumieć SCHIZOFRENIKA

Dla wielu z nas pod słowem „schizofrenia” ukrywa się „coś” groźnego, obcego, a przede wszystkim niebezpiecznego. Z osobą okrzykniętą mianem „schizofrenika” wolimy nie mieć do czynienia. To pochodzące z greki słowo zdaje się odbierać choremu wszelkie przymioty człowieczeństwa. „Schizofrenik” nie jest osobą, nie posiada ludzkich cech, jest widziany przez pryzmat swojej choroby. Jest „wyrzutkiem” społeczeństwa, którego należy odseparować od tzw. „zdrowych”. Taka jest powszechna opinia o ludziach chorych na schizofrenię. Co zobaczymy, gdy odrzucimy nasze uprzedzenia, gdy odepniemy etykietę „wariata”?