BLOG

  • 06Nov
    Written By Łukasz Prusaczyk

    Zazwyczaj problemy te są najbardziej wstydliwymi, zarówno dla Pań jak i Panów, jako że stanowią swoisty miernik temperatury uczuć w związku. Wzajemne przyciąganie, to znów oddalenie i odpychanie, mniejsze i większe kryzysy, po to, aby przeżywać kolejny i kolejny raz namiętne powroty do siebie i nieopisane wzruszenia – kto z nas tego nie zna?

  • 12Jun
    Written By Łukasz Prusaczyk

    Jest metodą bezpośrednio przeznaczoną do pracy z każdym, kto ma problemy w opanowaniu złości i agresji. Uczy jak zachowywać się właściwie w sytuacjach wcześniej wywołujących frustrację i gniew. Skupia się