Czym jest hipnoza?

Hipnoza jest najstarszą metodą leczenia różnych zaburzeń (fizycznych i psychicznych), ma około 6000 lat.

Stosowali ją już Sumerowie o czym świadczą zachowane pisma klinowe z krajów nad Eufratem i Tygrysem. Od tamtych czasów metoda leczenia hipnozą ewoluowała od mesmeryzmu zwanego hipnozą magnetyczną, której twórcą był znany i kontrowersyjny lekarz austriacki Franz Anton Mesmer (1734-1815) po hipnozę niedyrektywną stworzoną przez Miltona Hylanda Ericksona (1902-1980).

Hipnoza jest naturalnym stanem umysłu, w którym jesteśmy bardziej skoncentrowani na określonym doświadczeniu, bardziej zdysocjowani od czynników zewnętrznych i bardziej sugestywni.

Dzięki większej sugestywności umysłu w stanie transu, hipnoterapia jest skuteczną metodą wprowadzania zmian w funkcjonowaniu czy samopoczuciu osoby hipnotyzowanej. Osoby w stanie hipnozy mają całkowitą kontrolę nad swoim ciałem i umysłem, cały czas decydując czy chcą podążać za sugestiami hipnotyzera. Osoby w transie nie śpią i są w pełni świadome tego co się z nimi dzieje, w każdym momencie transu osoba hipnotyzowana może otworzyć oczy i wyjść z transu.

Zastosowania hipnozy i hipnoterapii

Możliwości zastosowania hipnozy są praktycznie nieograniczone. Poniżej prezentuję tematy, z którymi najczęściej zgłaszają się klienci.

 • eliminacja bólu tymczasowego i chronicznego
 • przyspieszenie rehabilitacji po różnego rodzaju urazach fizycznych
 • wzmacnianie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • zwiększanie motywacji i szybsza realizacja celów
 • relaksacja i usuwanie skutków stresu
 • poprawa relacji z bliskimi
 • uwalnianie od wpływu traumatycznych wydarzeń
 • leczenie lęków i fobii
 • leczenie stresu pourazowego PTSD
 • zmiana destrukcyjnych schematów myślenia i zachowania
 • leczenie zaburzeń afektywnych
 • leczenie bezsenności
 • zmiana niekorzystnych reakcji emocjonalnych
 • leczenie uzależnień i niekorzystnych nawyków
 • leczenie otyłości i zaburzeń odżywiania
 • samorozwój

Sesja hipnoterapii trwa od 1,5 h- do 3 h w zależności od tego z jakim problemem zgłasza się klient oraz od treści, które pojawiają się w procesie hipnoterapeutycznym. Przed pierwszą sesją hipnoterapii wymagana jest konsultacja, czas trwania konsultacji 45 min.

Agnieszka Puźniak

Agnieszka Puźniak

Hipnoterapeuta
 • Czas: 90-180 min

 • Cena: 600 zł