Lęki, nerwica i fobie

Odczuwasz ciągły niepokój i napięcie, które masz wrażenie, że nigdy się nie skończą? Doświadczasz lęku, który paraliżuje Twoje działania, sprawia, że nawet załatwienie drobnej sprawy okupione jest dużym wysiłkiem? Wyjście do supermarketu to dla Ciebie wyzwanie? Nieustannie martwisz się o swoje życie i bliskich? A może zbyt często myjesz ręce?

Otoczenie sugeruje Ci, że Twoje reakcje są nerwowe i nieadekwatne? Prawdopodobnie doświadczasz zaburzeń lękowych, które są najbardziej powszechnymi problemami zdrowia psychicznego.

Podjęcie psychoterapii pozwala opanować techniki łagodzenia i przerywania napadów lęku, natrętnych myśli i czynności. Za jej pomocą można rozpoznać i zmienić pewne wzorce zachowań, które przyczyniają się do powstania i utrzymywania się stanów lękowych.

Psychoterapia stanowi podstawowy wybór w leczeniu wszystkich zaburzeń lękowych. 

Stres, depresja oraz złość

Czujesz, że stres zarządza Tobą i nie potrafisz sobie z nim poradzić? Znane Ci sposoby rozładowania nie działają… Twoje ciało zaczyna krzyczeć? Nie panujesz nad złością, która pojawia się znikąd, niszczy Twoje relacje z otoczeniem i wzbudza poczucie winy? A może Twój nastrój sprawia, że najlepiej byłoby zakopać się pod kołdrą i nie wychodzić z domu?

Wszystkie te problemy można przezwyciężyć. Psychoterapia wyposaży Cię w narzędzia, które pozwolą okiełznać stres, są to przede wszystkim techniki relaksacyjne i wizualizacje. Nauczymy się jak w asertywny i konstruktywny sposób wyrażać złość. Praca nad złością koncentruje się wokół takich zjawisk jak sposobach radzenia sobie z emocjami, systemie osobistych przekonań, procesie społecznego uczenia się. Terapia jest również skuteczna w walce z obniżonym nastrojem, depresją. Uczy, w jaki sposób zmienić sposób myślenia o sobie, innych i świecie oraz związane z tym zachowania, co przekłada się na zmianę samopoczucia. Z badań wynika, że terapia może być skuteczną alternatywą i uzupełnieniem dla farmakoterapii.

Trauma, PTSD

Większość osób po traumatycznych przeżyciach zamyka się we własnym świecie, mając nadzieję, że czas będzie najlepszym antidotum. Niestety natrętne wspomnienia nie odchodzą, reakcje nie ustępują. Stan izolacji pogłębia się, a obniżony nastrój może prowadzić do depresji. Masz wrażenie, że nie masz szans na powrót do zdrowie, że już nic Ci nie pomoże, nie ma nadziei? Zapraszam Cię do wspólnej, trudnej podróży, która pozwoli Ci na nowo odzyskać siebie i swoje życie.

Wyróżnia się trzy grupy objawów zespołu stresu pourazowego:

  • Ponowne doświadczanie traumatycznego przeżycia poprzez wspomnienia czy powracające koszmary senne.
  • Unikanie miejsc, osób i innych rzeczy przypominających o traumatycznym wydarzeniu.
  • Przewlekłe objawy fizyczne, w tym: nadpobudliwości, problemy ze snem, koncentracją, trudności z zapamiętywaniem, drażliwość, złość, omdlenia, nadmierna czujność.

Psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia traum. Jedną z metod leczenia, stosowaną przez terapeutów, jest ekspozycja wyobrażeniowa, której celem jest redukcja lęku poprzez przywoływanie pod okiem terapeuty, w bezpiecznych warunkach wspomnień o traumie.

Większość osób cierpiących na zespół stresu pourazowego, dzięki odpowiedniej psychoterapii, powraca do normalnego życia.

Związki, samotność

Jesteś samotny, choć nie jest to Twój wybór? Wszystkie Twoje związki wyglądają tak samo? A może czujesz się samotny i nierozumiany w związku?

Samotność to coraz bardziej powszechne zjawisko, które nie tylko dotyczy osób starszych, nieśmiałych, porzuconych, owdowiałych. Samotność towarzyszy nam również coraz częściej w związku. Samotność to brak satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, to negatywny stan, któremu towarzyszą wycofanie z kontaktów, nieufność wobec innych, poczucie winy, wstyd, lęk, poczucie niedopasowania społecznego, co może zwiększać podatność na zaburzenia psychiczne. Samotność sprzyja również różnym formom uzależnień, które stosuje się jako mechanizmy obronne.

Przyczyn samotności może być wiele, np. wcześniejsze rozczarowania miłosne. Człowiek obawia się wówczas zaangażować w nową relację uczuciową. Izolacja staje się bezpieczną alternatywą dla ryzykownego związku z drugim człowiekiem. Inny powód decyzji o byciu samotnym to niestabilna i niska samoocena. Przekonanie o tym, że nie zasługuje się na miłość, skutecznie przeszkadza w tworzeniu dojrzałych i konstruktywnych relacji. Osoby o niskiej samoocenie może angażować się w związki krótkotrwałe, często z nieodpowiednimi partnerami. Motywacją do bycia samotnym może stać się również bardzo trudna sytuacja w domu rodzinnym. Relacje między rodzicami to pierwsze wzory partnerstwa. Wśród przyczyn samotności można wymienić również unikanie odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz umiłowanie niezależności.

Jeżeli już zdecydujemy się na związek, to jednym z powszechnych zjawisk jest kryzys w związku. Kryzys w związku objawia się na wiele sposobów, poprzez kłótnie, pretensje, poczucie osamotnienia, niezrozumienia, problemy seksualne. Często dotyczy kwestii związanych z wiernością czy lojalnością, niemożnością podjęcia decyzji na temat wspólnej przyszłości. Choć kryzys w związku jest trudnym doświadczeniem, często, wbrew pozorom, okazuje się być szansą. Konstruktywne poradzenie sobie z nim umacnia i redefiniuje relację. Terapia pary przeżywającej trudności polega na diagnozie problemu, poprawie komunikacji oraz wsparciu w odkryciu rozwiązań, nowych wzorców, które w tej relacji będą skuteczne. 

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania się należą do grupy zaburzeń psychicznych i wymagają kompleksowego leczenia. Do najczęściej występujących zaburzeń odżywiania zalicza się anoreksję i bulimię. W wyniku nieprawidłowego odżywiania, osoby z zaburzeniami odżywiania często są zmęczone, rozdrażnione, wycofane społecznie, mają trudności z koncentracją i częstymi dolegliwościami natury fizycznej. Choroba w zawansowanym stadium może nawet zagrażać zdrowiu i życiu.

Podstawą leczenia zaburzeń jedzenia jest psychoterapia, zwykle stosuje się protokoły terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Jest to metoda leczenia, która z dużym prawdopodobieństwem sprawi, że pokonasz chorobę i jej przyczyny. Psychoterapia pozwoli Ci otwarcie, bez wstydu i poczucia winy, mówić o swoim problemie z terapeutą, wyrazić i przepracować emocje, zbudować pozytywny obraz siebie i odzyskać kontrolę nad swoimi zachowaniami żywieniowymi.

Schizofrenia, omamy, urojenia

Nieustannie towarzyszy ci przekonanie, że ktoś czyha na twoje życie, zdrowie? Doszukujesz się ukrytych motywów w zachowaniu twoich bliskich? Zamykasz się w swoim domu z obawy przed nieokreślonym niebezpieczeństwem? Schizofrenia i inne zaburzenia urojeniowe poważnie wypaczają obraz otaczającego cię świata. Choroba zniekształca twoje doświadczenia. Sprawia, że szukasz zagrożenia tam, gdzie w rzeczywistości go nie ma, że słyszysz lub widzisz rzeczy, których istnienia nie potwierdzają inni. Schizofrenia jest zaburzeniem, które w znaczący sposób utrudnia normalne funkcjonowanie. Sprawia, że czujesz się wyobcowany, osamotniony, wewnętrznie pusty, zatracasz umiejętności potrzebne do samodzielnej egzystencji.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna pozwala radzić sobie z trudnościami, których doświadczasz. W jej trakcie zrozumiesz skąd biorą się twoje nieadekwatne przekonania, doświadczenia omamowe oraz jak z nimi sobie radzić. W atmosferze zaufania i zrozumienia nabędziesz nowych umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.

Psychoterapia okazała się skuteczną metodą pracy z osobami cierpiącymi na schizofrenię i inne zaburzenia urojeniowe. Jej niebywałym atutem jest nacisk kładziony na odbudowę potrzebnych w codziennym życiu umiejętności: zrozumienia zachowań interpersonalnych, wysyłania adekwatnych komunikatów oraz praktycznego radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Specjaliści świadczący pomoc w tym zakresie:

Niepełnosprawność intelektualna i ruchowa

Niepełnosprawność ogranicza twoje życie? Czujesz się niepełnowartościowy, gorszy od innych? Nie radzisz sobie z niską samooceną? Niepełnosprawność intelektualna i ruchowa dotyka wielu osób i przekłada się na znaczące ograniczenia życiowe. Ty lub twoi bliscy tracą nadzieję? Nie wiesz jak pomóc sobie? Przyszłość maluje się dla ciebie w czarnych barwach?

Rozwiązaniem dla ciebie może być psychoterapia. W czasie jej trwania będziesz pracować nad poczuciem własnej wartości, zdefiniowaniem na nowo swojej sytuacji, nowymi możliwościami. Uzyskasz wsparcie, nie będziesz oceniany przez pryzmat etykiety osoby niepełnosprawnej.

Psychoterapia może pomóc twojej rodzinie. W przypadku niepełnosprawności konieczna jest reorganizacja systemu rodzinnego poprzez włączenie do niego doświadczenia niepełnosprawności – płynących z niego ograniczeń oraz nowych szans. Przeciążony niepełnosprawnością system rodzinny, na nowo będzie mógł odzyskać swoją dawną strukturę, elastyczność oraz otwartość.

Specjaliści świadczący pomoc w tym zakresie:

Rozwój osobisty, testy

W naszych gabinetach możecie Państwo przeprowadzić pełną diagnostykę psychometryczną. Badamy strukturę osobowości, temperament, poziom inteligencji, uzdolnienia, preferencje zawodowe, obszary problemowe oraz inne.

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów ukierunkowanych na rozwój określonych umiejętności (komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, relaksacja, asertywność itp).

Prowadzimy również szkolenia psychoedukacyjne dotyczące takich problemów jak substancje psychoaktywne, relacje interpersonalne, agresja, wypalenie zawodowe, mobbing itp.

Specjaliści świadczący pomoc w tym zakresie:

Problemy rodzicielskie

 „Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców.” (J.G.Woititz)

Pomimo tego, że każdy rodzić stara się jak najlepiej wychować dziecko – nie zawsze to wychodzi. Jest wiele czynników, które mają na to wpływ: brak wsparcia, zmęczenie, monotonia, rezygnacja z własnych potrzeb, brak odpowiednich umiejętności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które Twoje zachowania przynoszą niepożądany efekt, co zmienić, żeby cieszyć się pełnią rodzicielstwa i mieć poczucie spełnienia, zapraszamy do spotkania z naszym doradcą, który mamy nadzieję będzie dla Ciebie wsparciem i drogowskazem. 

Specjaliści świadczący pomoc w tym zakresie:

Porady prawne

Masz problem prawny a informacje wyszukane w intrenecie są niezrozumiałe? Znajomi doradzają Ci podjęcie działań, ale nie wiesz, czy to właściwy krok? A może tkwisz w patowej sytuacji nie mogąc znaleźć rozwiązania?

Jeśli tak, to zapraszamy do kontaktu z naszym empatycznym doradcą, który nie tylko rozwikła skomplikowany problem prawny, ale również wskaże Ci ścieżkę postepowania i doda otuchy w walce z przeciwnościami. 

Specjaliści świadczący pomoc w tym zakresie:

Call Now Button